:

Vem har bolag?

Innehållsförteckning:

 1. Vem har bolag?
 2. Hur många anställda på företag?
 3. Var kan jag ta reda på vem som äger ett företag?
 4. Kan man se vem som jobbar på ett företag?
 5. Hur får man reda på organisationsnummer?
 6. Vad räknas som ett medelstort företag?
 7. Hur kan man se vem som äger ett aktiebolag?
 8. Hur äger eller kontrollerar den verkliga huvudmannen företaget eller föreningen?
 9. Kan man se anställda på ett företag?
 10. Kan man se om någon har enskild firma?
 11. Hur ser organisationsnummer ut för enskild firma?

Vem har bolag?

I våra e-tjänster Sök företagsfakta och Näringslivsregistret kan du skriva in ett företagsnamn och få reda på organisationsnumret eller skriva in ett organisationsnummer och få reda på vilket företag det hör till. Att kolla organisationsnumren är gratis.

Hur många anställda på företag?

Antal företagAntal anställda
Mikroföretag (1-9)240 415615 409
Små företag (10-49)37 324727 811
Medelstora företag (50-249)6 295612 666
Stora företag > 2501 182

Var kan jag ta reda på vem som äger ett företag?

En aktiebok är en förteckning som visar vem som äger aktier i företaget. Enligt aktiebolagslagen (ABL) måste alla aktiebolag ha en aktiebok. Den första versionen av aktieboken ska upprättas samtidigt som företaget grundas.

Kan man se vem som jobbar på ett företag?

Svenska och europeiska företag Anmäl dig som kund för att kunna använda vår söktjänst. I söktjänsten kan du antingen se fakta direkt på skärmen eller ladda ner den som en pdf . Du får en faktura för dina köp en gång i månaden.

Hur får man reda på organisationsnummer?

Organisationsnummer tilldelas av den myndighet som registrerar den juridiska personen när den bildas eller när det annars finns anledning att införa organisationen i myndighetens register.

Vad räknas som ett medelstort företag?

Medelstora företag är de som har mellan anställda och har en årsomsättning om högst 50 miljoner euro eller en årlig balansomslutning om högst 43 miljoner euro. Små företag är de som har mellan 10 och 49 anställda och vars omsättning eller balansomslutning inte överstiger 10 miljoner euro per år.

Hur kan man se vem som äger ett aktiebolag?

Styrelsen måste upprätta en aktiebok med förteckning över aktier och aktieägare. Den ska upprättas så snart samtliga stiftare undertecknat stiftelseurkunden. I vanliga aktiebolag, sådana som inte är avstämningsbolag, är aktieboken offentlig och ska hållas tillgänglig för allmänheten hos aktiebolaget.

Hur äger eller kontrollerar den verkliga huvudmannen företaget eller föreningen?

En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening. ... Om det finns en eller flera verkliga huvudmän ska ni även komma fram till hur (arten av kontroll) och i vilken omfattning (i procent) personen kontrollerar företaget eller föreningen.

Kan man se anställda på ett företag?

Använd er hemsida för att hitta personal Ska ni rekrytera, lägg till information om att ni söker en eller flera nya medarbetare, informera om tjänsten och ge tydlig information om vart och hur man kan söka jobbet. Det gör det lättare för jobbsökaren.

Kan man se om någon har enskild firma?

Du kan söka information om ett företag åt gången. För statliga och kommunala myndigheter erbjuder vi även tjänsten E-transport, där du kan söka information om flera företag åt gången. Organisationsnummer * För enskild firma är organisationsnumret samma som personnumret.

Hur ser organisationsnummer ut för enskild firma?

Organisationsnummer för enskild firma Organisationsnumret är unikt för vare bolag och består av 10 siffror och ett skiljetecken enligt formatet ÅÅMMDD-XXXX. Den sista siffran är en kontrollsiffra som används för att kontrollera person- eller organisationsnumrets giltighet.