:

Vilka sitter i patientnämnden?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka sitter i patientnämnden?
 2. Hur kontaktar man patientnämnden?
 3. Vad gör regionens patientnämnd?
 4. Hur kan man anmäla en vårdcentral?
 5. Vad är en stödperson?
 6. Vem kan göra anmälan till Ivo?
 7. Vilka lagar och förordningar gäller för att få kvalitet och säkerhet inom hemsjukvården?
 8. Hur kan man anmäla socialtjänsten?
 9. Hur gör man en anmälan till IVO?
 10. Vem har rätt till kontaktperson?
 11. Vilka uppgifter har en kontaktperson inom psykiatrin?
 12. Vilka lagar och bestämmelser vård och omsorg?
 13. Vilka lagar finns vid palliativ vård i hemmet?
 14. Kan man anmäla socialförvaltningen?
 15. Hur kan man anmäla Migrationsverket?

Vilka sitter i patientnämnden?

Ordinarie
NamnUppdragParti
Jarméus, GunnelLedamotSocialdemokraterna
Johansson, Ann-KatrinLedamotMiljöpartiet
Mård, GunnelLedamotLiberalerna
Skaring Thorsén, LenaLedamotLiberalerna

Hur kontaktar man patientnämnden?

För att få kontakt med patientnämnden kan du fråga vårdpersonalen där du har fått vård. Det ska också finnas information på regionens webbplats. Du kan ringa eller skriva till patientnämnden. Patientnämnderna tar emot klagomål på hälsovård och sjukvård som drivs av regioner, eller som har avtal med regionen.

Vad gör regionens patientnämnd?

Patientnämnden är en fristående och opartisk instans som enligt lag ska finnas i alla regioner. Du kan vända dig dit eller direkt till den som utfört den vård du har synpunkter på. ... Till patientnämnden kan du kostnadsfritt vända dig med frågor, synpunkter eller klagomål som rör hälso- och sjukvård eller tandvård.

Hur kan man anmäla en vårdcentral?

Kontakta den mottagning eller verksamhet där du fick vård eller behandling. Du kan också kontakta patientnämnden i ditt landsting eller region. Vissa händelser kan du anmäla till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, men först ska du ha kontaktat verksamheten där du fick vård eller patientnämnden.

Vad är en stödperson?

Vad gör en stödperson? En stödperson fungerar som ett medmänskligt stöd. Stödpersonen har tystnadsplikt, får besöka patienten på avdelningen och kan även vara med vid förvaltningsrättens förhandlingar. En stödperson ska inte ersätta vårdpersonal, ta ansvar för patientens ekonomi eller vara juridiskt ombud.

Vem kan göra anmälan till Ivo?

Enskilda personer, exempelvis patienter eller närstående till patienter, kan göra en anmälan till IVO och klaga på såväl verksamhet som personal inom hälso- och sjukvården. Men de ska först vända sig till den verksamhet som vårdat dem eller till patientnämnden.

Vilka lagar och förordningar gäller för att få kvalitet och säkerhet inom hemsjukvården?

De tre viktigaste lagarna inom hälso- och sjukvården är patientsäkerhetslagen, patientlagen och Hälso- och sjukvårdslagen.
 • Patientsäkerhetslagen. Syftet med patientsäkerhetslagen, PSL (2010:659) är att främja hög patientsäkerhet och minska vårdskadorna. ...
 • Patientlagen. ...
 • Hälso- och sjukvårdslagen. ...
 • Lokala direktiv.

Hur kan man anmäla socialtjänsten?

Om du ska anmäla brister eller missförhållanden eller lämna synpunkter om verksamheter kan du göra det via vår e-tjänst. Du kan även göra en anmälan via pappersblankett. Skicka blanketten till den regionala tillsynsavdelning hos IVO som ansvarar för det län där händelsen inträffat.

Hur gör man en anmälan till IVO?

Innan du anmäler ett klagomål till IVO ska du ha framfört klagomålet antingen till den verksamhet där du har fått vård eller till patientnämnden i din region. Vårdgivarna har en skyldighet att ta emot och svara på dina klagomål och synpunkter. Patientnämnden är en länk mellan dig och vården.

Vem har rätt till kontaktperson?

Vem får stödperson? Patienter som vårdas enligt psykiatrisk tvångsvård enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT, har rätt till stödperson om de önskar. Det gäller även patienter som är dömda till rättspsykiatrisk vård enligt lagen om rättspsykiatrisk vård, LRV, eller är tvångsisolerade med stöd av smittskyddslagen.

Vilka uppgifter har en kontaktperson inom psykiatrin?

En stödperson ska fungera som ett medmänskligt stöd, vidga patientens nätverk och bistå patienten i personliga frågor. Stödpersonen har rätt att besöka patienten vid vårdinrättningen. En annan viktig uppgift är att närvara vid en eventuell muntlig förhandling i länsrätten.

Vilka lagar och bestämmelser vård och omsorg?

Vårdgivarens skyldigheter finns beskrivna främst i hälso- och sjukvårdslagen (HSL), tandvårdslagen (TvL), patientlagen (PL), patientdatalagen (PDL) och personalens skyldigheter i patientsäkerhetslagen (PSL). I flera fall är paragraferna i lagarna likalydande men de riktar sig till olika målgrupper.

Vilka lagar finns vid palliativ vård i hemmet?

I hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) betonas att vården skall bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet. I lagen föreskrivs att vården och behandlingen så långt som möjligt skall utformas och genomföras i samråd med patienten.

Kan man anmäla socialförvaltningen?

Om du ska anmäla brister eller missförhållanden eller lämna synpunkter om verksamheter kan du göra det via vår e-tjänst. Du kan även göra en anmälan via pappersblankett. Skicka blanketten till den regionala tillsynsavdelning hos IVO som ansvarar för det län där händelsen inträffat.

Hur kan man anmäla Migrationsverket?

Skriv och läs meddelanden genom att logga in i Min sida. Genom att använda meddelandetjänsten i Min sida kan du få personliga svar om ditt ärende hos Migrationsverket. har ansökt om asyl eller uppehållstillstånd enligt den tillfälliga lagen.