:

Vad har Stockholms stad för organisationsnummer?

Innehållsförteckning:

 1. Vad har Stockholms stad för organisationsnummer?
 2. Vad gör serviceförvaltningen?
 3. Hur många jobbar inom Stockholm stad?
 4. När får Stockholm stad lön?
 5. Hur många bor det i Farsta?
 6. Hur mycket tjänar man på sommarjobb 18 år?
 7. När ska jag få min lön?
 8. Kan man göra en orosanmälan på en vuxen person?
 9. Vart ringer man för att göra en orosanmälan?
 10. Hur många bor det i Älvsjö?
 11. Hur mycket tjänar man som 18 åring?
 12. När får man sommarjobb lön?
 13. Vad gör jag om jag inte får min lön?

Vad har Stockholms stad för organisationsnummer?

Alla fakturor ställda till stadens förvaltningar kommer från och med 2009 hanteras av en gemensam serviceförvaltning. Samtliga förvaltningar har organisationsnummer 212000-0142.

Vad gör serviceförvaltningen?

Serviceförvaltningens tillhandahåller administrativa tjänster till stadens förvaltningar och bolag. Uppdraget är att effektivisera stadens administrativa funktioner. Serviceförvaltningen svarar för administrativa tjänster inom: ekonomi.

Hur många jobbar inom Stockholm stad?

Stockholms stad är en av Sveriges största arbetsgivare och våra verksamheter spänner över en rad olika områden. Stockholms stad har över 40 000 anställda som arbetar inom fler än 300 olika yrken.

När får Stockholm stad lön?

När du arbetar får du lön. Du har timlön, vilket innebär att du får betalt för de timmar du arbetar. Vilken lön du får styrs av hur gammal du är din första arbetsdag. Om du fyller år under arbetsperioden får du samma lön för hela perioden.

Hur många bor det i Farsta?

Farsta är ett stadsdelsområde i Söderort i Stockholms kommun med cirka 60 000 invånare (2019). Fagersjö, Farsta, Farstanäset, Farsta strand, Gubbängen, Hökarängen, Larsboda, Sköndal, Svedmyra och Tallkrogen är stadsdelar i området.

Hur mycket tjänar man på sommarjobb 18 år?

Här kan du hitta några av alla sommarjobb 2021. Kommunals rekommendationer för löner för kommunalt sommarjobb 2019 var: 16-17 år minst 74 kronor/timme. 18-19 år minst 90 kronor/timme.

När ska jag få min lön?

Din lön betalas normalt ut den 25:e varje månad. ... Du får din lön den 25:e varje månad, med vissa undantag: När den 25:e infaller på en lördag görs utbetalningen den 24:e (på fredagen). När den 25:e infaller på en söndag görs löneutbetalningen den 26:e (på måndagen).

Kan man göra en orosanmälan på en vuxen person?

Om du får veta eller misstänker att en vuxen (över 20 år) far illa på något sätt bör du anmäla det till individ- och familjeomsorgen. Det kan exempelvis handla om att du misstänker att någon är utsatt för våld i nära relation eller att du har problem med missbruk.

Vart ringer man för att göra en orosanmälan?

Så går det till att anmäla Anmälan ska i regel göras till socialtjänsten i den kommun där barnet bor. Om barnet är placerat utanför sitt hem är det den kommun som placerat barnet du ska göra anmälan till. Om du inte vet vilken kommun barnet bor i, kan socialtjänsten i kommunen som barnet vistas i guida dig rätt.

Hur många bor det i Älvsjö?

Folkmängden uppgick till 28 141 personer under 2016.

Hur mycket tjänar man som 18 åring?

Ungdomslön. Under 17 år: 15 358 kr per månad eller 88,77 kr per timme. Från och med 17 år: 16 798 kr per månad eller 97,09 kr per timme. Från och med 18 år: 17 527 kr per månad eller 101,31 kr per timme.

När får man sommarjobb lön?

När får jag lön? Hela din lön inklusive semesterersättning betalas ut vid ett tillfälle i slutet av månaden efter du jobbat. Du får alltså bara en löneutbetalning, även om du jobbat under två månader.

Vad gör jag om jag inte får min lön?

Kontakta arbetsgivaren och fråga varför du inte fått betalt. Plocka fram underlag som styrker din anställning, som anställningskontrakt och lönespecifikation. Hittar du inte dessa kan du använda deklarationsuppgifter. Ta kontakt med Unionens rådgivning och begär hjälp.