:

Vad är Allmänpsykiatri?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är Allmänpsykiatri?
 2. Vad är psykiatrisk öppenvårdsmottagning?
 3. Hur mycket kostar psykiatri?
 4. Hur får man hjälp av psykiatrin?
 5. Vad är allmän vuxenpsykiatri?
 6. Vad är psykiatrisk specialistvård?
 7. Vad kostar det att bli inlagd på psyk?
 8. Vad kostar ett besök på akuten?
 9. Hur kommer man in på psyket?
 10. Vilka lagar arbetar personal i Socialpsykiatrin efter?
 11. Vad menas med psyk?
 12. Vad är diagnossystem psykiatri?
 13. Vad är Vup?
 14. Vilka kommer till psykakuten?
 15. Vad händer om man blir inlagd på psyket?
 16. Hur länge kan man vara inlagd på psyk?

Vad är Allmänpsykiatri?

allmänpsykiatriska avdelningen behandlar vi dig som har ett affektivt sjukdomstillstånd, till exempel svår depression eller svår ångest. Vi behandlar även dig som har någon form av självskadebeteende, med eller utan personlighetsstörningsdiagnos.

Vad är psykiatrisk öppenvårdsmottagning?

Den psykiatriska vården kan vara öppen eller sluten. Öppenvård förekommer när en patient kan ta eget ansvar för sin förbättring. Det kan gälla samtal med kurator eller psykolog på mottagningen och i vissa fall medicinering.

Hur mycket kostar psykiatri?

Öppenvård
 • Besök hos läkare: 350 kronor.
 • Första läkarbesöket efter remiss från husläkare eller vårdcentral: 150 kronor.
 • Besök hos sjuksköterska, psykolog eller kurator: 100 kronor.
 • Besök hos arbetsterapeut: 200 kronor.
 • Telefonkontakt: ingen avgift.
 • Ungdomar under 18 år: ingen avgift.
 • Du som är 85 år eller äldre: ingen avgift.

Hur får man hjälp av psykiatrin?

Sök vård på vårdcentralen eller en psykiatrisk mottagning om du mår psykiskt dåligt. Kontakta en psykiatrisk akutmottagning eller ring 112 om du eller någon du känner har allvarliga självmordstankar eller självmordsplaner.

Vad är allmän vuxenpsykiatri?

Vi specialiserar oss främst på att möta dig som har en svårare depression, komplicerad ångest eller personlighetsproblematik, men vi behandlar även dig som går igenom en svårare kris eller har posttraumatisk stress. Vi utreder även neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, som ADHD och autism.

Vad är psykiatrisk specialistvård?

Med psykiatrisk vård avses stöd, insatser och behandling av psykiatriska sjukdomstillstånd. Vårdavtalen omfattar sammantaget ett brett utbud av såväl akuta som planerade mottagningsbesök, konsultationer, vård i hemmet, sluten vård och psykiatrisk tvångsvård. Målgruppen är personer 18 år och äldre.

Vad kostar det att bli inlagd på psyk?

Du som är inlagd på sjukhus betalar en avgift som enligt lag får vara högst 100 kronor per dygn. I vissa regioner finns det ytterligare begränsningar i hur mycket du behöver betala när du är inlagd på sjukhus, till exempel om du är inlagd under en längre tid.

Vad kostar ett besök på akuten?

Besök på akutmottagning
Besök på akutmottagningAvgift
Husläkarjour och närakut200 kr*
Sjukhusens akutmottagningar/specialistakut400 kr*
Planerat återbesök hos läkare på sjukhusens akutmottagningar/specialistakut i samma ärende400 kr

Hur kommer man in på psyket?

Förutsättningarna för vård enligt LVM är att man behöver vård för att komma ifrån sitt missbruk av till exempel alkohol och narkotika. För att bli intagen för tvångsvård krävs: Att den som missbrukar inte går med på frivillig vård. Att den som missbrukar utsätter sig för allvarlig fara.

Vilka lagar arbetar personal i Socialpsykiatrin efter?

Lagar och regler som styr
 • Hälso- och sjukvårdslagen. ...
 • Lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT) ...
 • Lag om rättspsykiatrisk vård (LRV) ...
 • Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) ...
 • Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) ...
 • Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ...
 • Patientlagen. ...
 • Patientdatalagen.

Vad menas med psyk?

Psykiatri är det område inom medicinen som behandlar psykiska störningar och psykisk ohälsa. Psykiatrin omfattar diagnos, behandling och metoder för att förebygga psykiska störningar. Psykiatrin som disciplin utgår från psykopatologi.

Vad är diagnossystem psykiatri?

Psykiatriska tillstånd innebär en allvarlig psykisk ohälsa, som tar sig uttryck i olika syndrom som uppfyller kriterier för en psykiatrisk diagnos, till exempel adhd eller depression. För klassificering av tillstånd används i Sverige WHO:s system, ICD, som innehåller ett hundratal olika psykiatriska diagnoser.

Vad är Vup?

Verksamhetsutvecklingsprocessen (VUP) är ett hjälpmedel med handfasta tips om hur vi ska jobba med barn och unga. Det kan vara läxhjälp, sagostunder, föräldratelefon, skolmormor, barnsäkra platser eller när barn och unga själva vill skapa meningsfulla mötesplatser.

Vilka kommer till psykakuten?

Du kan också komma hit via ambulans, polistransport eller från en annan vårdgivare. På akuten hjälper vi dig som har allvarliga och akuta psykiska problem. Behöver du läkemedel eller sjukintyg ska du vända dig till en allmänpsykiatrisk mottagning eller din vårdcentral.

Vad händer om man blir inlagd på psyket?

- Att bli inlagd betyder att man kommer längre bort från det vanliga livet fast det man behöver lära sig är att vara i det verkliga och vanliga livet och må bra där. Det gör man inte om man är "bortkopplad" från det.

Hur länge kan man vara inlagd på psyk?

Målet är att du ska få hjälp att tillfriskna så pass mycket att du kan må bra i vardagen och kanske då avsluta din behandling hos oss. Inom heldygnsvården vårdas du en begränsad tid, alltifrån en dag till några veckor. Här arbetar läkare, sjuksköterskor och skötare.