:

Vad gör Länsstyrelsen Västra Götaland?

Innehållsförteckning:

 1. Vad gör Länsstyrelsen Västra Götaland?
 2. Hur kontaktar man Länsstyrelsen?
 3. Vilken länsstyrelse?
 4. Vad gör man på länsstyrelsen?
 5. Är länsstyrelsen politisk?
 6. Hur styrs länsstyrelsen?
 7. Hur anmäler man någon för djurplågeri?
 8. Vilken länsstyrelse tillhör Norrtälje?
 9. Vilket departement tillhör Länsstyrelsen?
 10. Vem är chef för Länsstyrelsen?
 11. Varför jobba på länsstyrelsen?
 12. Vad är länsstyrelsens roll?
 13. Vilket departement tillhör länsstyrelsen?
 14. Hur arbetar länsstyrelsen?
 15. Var anmäler man djurplågeri?
 16. Hur anmäler man hundägare?
 17. Hur många arbetar på länsstyrelsen?
 18. Vilket departement tillhör Folkhälsomyndigheten?
 19. Vilket departement lyder Transportstyrelsen under?
 20. Vem är landshövdingens chef?

Vad gör Länsstyrelsen Västra Götaland?

Länsstyrelsen i Västra Götalands län arbetar för det hållbara samhället. Vår huvuduppgift är att se till att vi får ett hållbart samhälle och vi gör det genom att arbeta för en god samhällsplanering.

Hur kontaktar man Länsstyrelsen?

Om du vill anmäla att djur far illa ringer du till Länsstyrelsens växel på telefon 010‑224 10 00 som kopplar dig till en djurskyddshandläggare. Om du vill vara anonym ska du inte presentera dig med namn.

Vilken länsstyrelse?

Sverige är indelat i 21 län som alla har en länsstyrelse och en landshövding. Länsstyrelsen är en statlig samordnande myndighet, en servicemyndighet, en överklagandeinstans och med tillsynsansvar. Länsstyrelsen står som garant för att de av regeringen beslutade nationella målen genomförs.

Vad gör man på länsstyrelsen?

Länsstyrelsen har många uppgifter. Allt från att vara valmyndighet till att samordna den regionala krisberedskapen. Vi arbetar också med frågor som rör miljö, natur, näringsliv, social utveckling, djurskydd, jämställdhet, integration, transporter, infrastruktur och bostäder.

Är länsstyrelsen politisk?

Länsstyrelserna i Sverige Länsstyrelserna är alltså statliga myndigheter till skillnad från regionerna, som är en form av kommun, med fullmäktige som väljs av invånarna. De 21 länsstyrelserna har sammanlagt cirka 6 800 anställda. Länsstyrelsen leds av en landshövding som regeringen utser.

Hur styrs länsstyrelsen?

Regleringsbrevet beslutas varje år av regeringen och innehåller uppdrag samt riktlinjer om hur Länsstyrelsen ska arbeta med och återrapportera uppdragen. Det är riksdagen som beslutar om länsstyrelsernas verksamhet. Det är sedan vi som ansvarar för att beslut från riksdagen och regeringen genomförs i länet.

Hur anmäler man någon för djurplågeri?

Kontakta polisen vid akuta ärenden Telefonnumret är 114 14. Vid pågående allvarlig situation ring 112. Vid misshandel av djur, till exempel om sett du någon sparka eller slå en hund, kontakta polisen för anmälan om djurplågeri.

Vilken länsstyrelse tillhör Norrtälje?

Kontakta oss | Länsstyrelsen Stockholm.

Vilket departement tillhör Länsstyrelsen?

Länsstyrelsen i Stockholms län
Länsstyrelsen i Stockholms län
DepartementFinansdepartementet
OrganisationstypStatlig förvaltningsmyndighet
KommunStockholms kommun
LänStockholms län

Vem är chef för Länsstyrelsen?

Landshövdingen är länsstyrelsens chef och utses direkt av regeringen. Länsstyrelsens ledning består av landshövdingen tillsammans med en länsöverdirektör.

Varför jobba på länsstyrelsen?

Länsstyrelsen är en statlig myndighet, och i det ingår bland annat pensionsavsättning, trygghetsavtal vid verksamhetsförändringar och kompetensutveckling. Och vi bryr oss om din hälsa! Därför får du företagshälsovård, olycksfallsförsäkring och extra ersättning utöver Försäkringskassans vid sjukdom.

Vad är länsstyrelsens roll?

Länsstyrelsens ansvar Länsstyrelsen har ett ansvar i planeringsprocessen för att företräda och samordna statens intressen och tillhandahålla planeringsunderlag. Som regional myndighet har länsstyrelsen också en viktig roll att överblicka och ha en helhetssyn på mellankommunala och regionala frågor.

Vilket departement tillhör länsstyrelsen?

Länsstyrelsen i Stockholms län
Länsstyrelsen i Stockholms län
DepartementFinansdepartementet
OrganisationstypStatlig förvaltningsmyndighet
KommunStockholms kommun
LänStockholms län

Hur arbetar länsstyrelsen?

Länsstyrelsen leds av en landshövding som regeringen utser i varje län. Även landshövdingens närmaste medarbetare, länsrådet eller länsöverdirektören, utses av regeringen.

Var anmäler man djurplågeri?

Kontakta polisen vid akuta ärenden Telefonnumret är 114 14. Vid pågående allvarlig situation ring 112. Vid misshandel av djur, till exempel om sett du någon sparka eller slå en hund, kontakta polisen för anmälan om djurplågeri.

Hur anmäler man hundägare?

Anmäl till Länsstyrelsen eller polisen Om du ser eller tror att ett djur far illa ska du göra en anmälan till djurskyddshandläggaren hos din länsstyrelse. Om det är akut och du inte kan nå länsstyrelsen kan du kontakta polisen som är skyldiga att utreda brott mot djurskyddslagen alternativt djurplågeri.

Hur många arbetar på länsstyrelsen?

De 21 länsstyrelserna har sammanlagt cirka 6 800 anställda.

Vilket departement tillhör Folkhälsomyndigheten?

Folkhälsomyndigheten (Fohm) är en statlig myndighet som lyder under Socialdepartementet. Verksamheten bedrivs både i Solna och i Östersund. Myndigheten har ca 600 anställda. Den 1 januari 2014 bildades Fohm genom en sammanslagning av dåvarande Smittskyddsinstitutet och Statens folkhälsoinstitut.

Vilket departement lyder Transportstyrelsen under?

Transportstyrelsen i siffror Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro. Transportstyrelsen är en statlig myndighet som lyder under regeringen och hör till Infrastrukturdepartementet.

Vem är landshövdingens chef?

Sveriges landshövdingar
ÄmbeteInnehavareTillträde
Landshövding i Norrbottens länLotta Finstorp2021
Landshövding i Skåne länAnneli Hulthén2016
Landshövding i Stockholms länSven-Erik Österberg2018
Landshövding i Södermanlands länBeatrice Ask2020