:

Vad är kommunal konsumentvägledning?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är kommunal konsumentvägledning?
  2. Vad är en konsumentrådgivare?
  3. Vem vänder man sig till med konsumentfrågor?
  4. Vad är en konsumentvägledare och var finns de?
  5. Vad är Konsumentbyrån?
  6. Vad kan man göra om man som konsument inte kommer överens med företaget?
  7. När kan man vända sig till Konsumentverket?
  8. Vem äger Konsumentverket?
  9. Vad är medborgarservice?
  10. Vem driver Hallå konsument?

Vad är kommunal konsumentvägledning?

Frågorna kan handla om hjälp med att reklamera en vara eller en tjänst och information om vilka rättigheter och skyldigheter konsumenten har. Ibland hjälper konsumentvägledarna till att tolka avtal och kan i vissa fall även medla mellan konsument och företag.

Vad är en konsumentrådgivare?

Konsumentrådgivningen är en riksomfattande service som ger information om konsumentens rättigheter och medlingshjälp i tvister mellan konsumenter och företag.

Vem vänder man sig till med konsumentfrågor?

Hallå konsument är en rikstäckande upplysningstjänst som samordnas av Konsumentverket. Till Hallå konsument kan konsumenter bland annat vända dig med frågor om köp av varor och tjänster, villkor i avtal och reklamationer.

Vad är en konsumentvägledare och var finns de?

Konsumentvägledare ger råd och information till allmänheten i olika konsumentfrågor, som exempelvis kring kundens rättigheter vid köp av varor eller tjänster.

Vad är Konsumentbyrån?

Hallå konsument är en upplysningstjänst som ger konsumenter oberoende vägledning. Vägledarna svarar på frågor eller hjälper dig vidare till experter hos andra myndigheter, konsumentbyråer eller kommunal konsumentvägledning.

Vad kan man göra om man som konsument inte kommer överens med företaget?

Prata med konsumenten Konsumenten ska i första hand klaga, eller reklamera som det står i lagen, direkt till dig. Genom att prata med varandra kan ni förhoppningsvis komma fram till en gemensam lösning. Har ni svårt att komma överens kan ni ta hjälp av en oberoende fackmässigt kunnig person.

När kan man vända sig till Konsumentverket?

Till oss kan konsumenter anmäla företag och produkter som inte följer den konsumenträttsliga lagstiftningen. Din anmälan innebär inte att vi hjälper dig personligen i just ditt ärende. Den kan dock hjälpa andra konsumenter i framtiden genom att Konsumentverket uppmärksammas på aktuella konsumentproblem.

Vem äger Konsumentverket?

Konsumentverket (Sverige)
Konsumentverket
DepartementFinansdepartementet
OrganisationstypStatlig förvaltningsmyndighet
LedningMyndighetschef
KommunKarlstad

Vad är medborgarservice?

Till Medborgarservice kan du vända dig med frågor, synpunkter och andra ärenden som rör kommunen och våra verksamheter. Vi ser till att du får tillgång till kommunens blanketter, kan söka färdtjänst, få fixartjänst och kan utnyttja en rad andra av våra tjänster.

Vem driver Hallå konsument?

Hallå konsument är en rikstäckande upplysningstjänst som samordnas av Konsumentverket. Till oss kan du vända dig med konsumentrelaterade frågor om köp av varor och tjänster, reklamationer och att handla hållbart. Hallå konsument är även vägen in till ECC Sverige som kan hjälpa dig med gränsöverskridande rådgivning.