:

När besikta släpkärra?

Innehållsförteckning:

  1. När besikta släpkärra?
  2. Vad kontrolleras vid besiktning av mc?
  3. Måste MC ha varningstriangel?
  4. Måste en MC ha backspeglar?
  5. Hur ofta Besiktas Hästsläp?
  6. Hur ofta byta golv i hästtransport?

När besikta släpkärra?

första gången senast 48 månader efter den månad då fordonet första gången togs i trafik. därefter senast 24 månader efter den månad då föregående fullständiga kontrollbesiktning utfördes.

Vad kontrolleras vid besiktning av mc?

Vi kontrollerar fordonets identitet, karosserikod, kopplingsanordning, färg med mera. Mätarställningen kontrolleras och förs in i protokollet. Härefter följer en utvändig kontroll när motorcykeln står på marken. Stommen och ramen kontrolleras.

Måste MC ha varningstriangel?

Tre- och fyrhjuliga motorcyklar (inkl sidvagnshojar) ska medföra varningstriangel.

Måste en MC ha backspeglar?

Två backspeglar ska finnas monterad på tvåhjulig motorcykel tillverkad efter 2004. På MC tillverkad innan 2004 behövs ingen backspegel.

Hur ofta Besiktas Hästsläp?

Eftersom släp endast besiktas vartannat år är det extra viktigt att vårda och kontrollera sitt släp regelbundet. Den värsta vätan kommer vanligtvis utifrån men i hästsläp har man även mycket fukt inifrån i form av urin.

Hur ofta byta golv i hästtransport?

En hästtransport besiktas vartannat år, det hinner hända mycket på de där två åren. Besiktningspersonalens kontroll är ingen garanti för att golvet är helt. Gör en egenkontroll av golvet i din hästtransport regelbundet.