:

Vad händer om man får en etta på besiktningen?

Innehållsförteckning:

  1. Vad händer om man får en etta på besiktningen?
  2. Kan man se besiktningsprotokoll?
  3. Vad händer om jag inte besiktigar bilen i tid?
  4. Är besiktningsprotokoll offentliga?
  5. Hur får man ut besiktningsprotokoll?
  6. Får man böter om man inte besiktar bilen?
  7. Vem utför oftast denna ackreditering av fordonsverkstäder i Sverige?

Vad händer om man får en etta på besiktningen?

Detta betyder att ditt fordon måste tas direkt till en verkstad för reparation. Du får inte köra dit bilen själv utan måste forsla dit den med hjälp av bärgningsbil.

Kan man se besiktningsprotokoll?

På Mina sidor Privat kan du se dina besiktningsprotokoll digitalt och enkelt skiva ut dem. Besiktningsprotokollen är högst tre år gamla och finns för fordon som har besiktats hos Bilprovningen. ... Besiktningsprotokollen är högst tre år gamla och finns för fordon som har besiktats hos Bilprovningen.

Vad händer om jag inte besiktigar bilen i tid?

Körförbud. Om du inte besiktar fordonet i tid, får du automatiskt körförbud (så kallat inträtt körförbud). Fordonet får då bara köras kortast lämpliga väg till en verkstad för reparation och till besiktningsföretag för kontrollbesiktning, under förutsättning att fordonet är påställt.

Är besiktningsprotokoll offentliga?

Besiktningsprotokollet är en offentlig handling Information om fordonet, utöver vad som framgår av besiktningsprotokollet, som är en offentlig handling, lämnas ej ut till annan än ägaren av fordonet eller ägarens ombud.

Hur får man ut besiktningsprotokoll?

Om intyget inte kommer i tid eller om intyget inte godkänns, får fordonet körförbud. Hur får jag en kopia på ett besiktningsprotokoll? Transportstyrelsen skickar inte ut besiktningsprotokoll. Om du vill ha en kopia på ett protokoll, ska du vända dig till det företag som har genomfört besiktningen.

Får man böter om man inte besiktar bilen?

En bil med körförbud får inte framföras på allmän väg. Undantag görs för att köra kortast lämpliga väg till verkstaden för reparation eller besiktning. Om en bil med körförbud ändå framförs i trafik riskerar bilägaren böta 1500 kronor.

Vem utför oftast denna ackreditering av fordonsverkstäder i Sverige?

Ett av Sveriges ledande certifieringsorgan, Qvalify AB, är nu redo att utföra revision och godkännande (Årlig kontroll) av fordonsverkstäder enligt den nya kvalitetsstandarden Godkänd Bilverkstad.