:

Får man slänga slipers på återvinningen?

Innehållsförteckning:

 1. Får man slänga slipers på återvinningen?
 2. Var kan man slänga asfalt?
 3. Får man slänga frigolit i Plaståtervinningen?
 4. Får man slänga jord på återvinningscentralen?
 5. Hur sorteras asfalt?
 6. Vad kostar det att slänga asfalt?
 7. Vad räknas frigolit som?
 8. Hur slängs frigolit?
 9. Var slänga fyllnadsmassor?

Får man slänga slipers på återvinningen?

Högst 5 st slipers per besökare och dag kan lämnas på våra återvinningscentraler. Maxlängd per sliper är 3 m.

Var kan man slänga asfalt?

Asfalt | Sysav – tar hand om och återvinner avfall.

Får man slänga frigolit i Plaståtervinningen?

Detta är en insamling som i Sverige sker gemensamt på både återvinningsstationer och återvinningscentraler runt om i landet. Plastförpackningar innebär bland annat hårda och mjuka bärkassar, plasttuber, plastpåsar, frigolit, hinkar, flaskor och olika typer av refillpaket.

Får man slänga jord på återvinningscentralen?

Jord. Här kan du lägga ren jord.

Hur sorteras asfalt?

Keramik - och i Odenskog grus, asfalt, betong, sten, jord På återvinnningscentraIen i Odenskog kan du sortera allt av keramiskt material som till exempel porslin, tegel, kakel och klinker. Grus, asfalt, betong och sten ska också läggas i den här containern, men endast i Odenskog. Aska ska också läggas här.

Vad kostar det att slänga asfalt?

Mottagningsavgifter
ProduktPris (kr/ton)Information
Produkt: Rena blöta schaktmassor, leraPris (kr/ton): 220 krInformation:
Produkt: Ren asfaltPris (kr/ton): 220 krInformation:
Produkt: Ren betong med armeringPris (kr/ton): 220 krInformation:
Produkt: BetongslipersPris (kr/ton): 300 krInformation:

Vad räknas frigolit som?

Frigolit och tandkrämstub sorteras som mjukplast.

Hur slängs frigolit?

Lämnas till:
 • Återvinningsstation.
 • Återvinningscentral.
 • Kärl eller fack för plastförpackningar.

Var slänga fyllnadsmassor?

Ja, du kan lämna det på våra återvinningscentraler. Vi tar emot både fyllnadsmassor och kompost. Om det endast är jord ska det läggas i komposthögen. Är det endast grus ska det läggas i fyllnadsmassor.