:

När öppnar Feskekörka igen?

Innehållsförteckning:

  1. När öppnar Feskekörka igen?
  2. Vad händer med Feskekörka?
  3. Vem äger Feskekörka?
  4. Vem äger higab?

När öppnar Feskekörka igen?

Feskekôrka beräknas öppna igen 2023.

Vad händer med Feskekörka?

Feskekôrka i Göteborg är sedan september stängd för upprustning och fastighetsägaren Higab har efterlyst förslag på koncept för framtiden. Västkustupplevelser stod bakom ett av dem och Higab har nu undertecknat en avsiktsförklaring om att skriva hyresavtal med företaget med början 2023.

Vem äger Feskekörka?

Feskekörka ägs av Göteborgs stad och förvaltas av Higab.

Vem äger higab?

Higab är ett fastighetsbolag som ägs till 100 procent av Göteborgs Stad genom Göteborgs Stadshus AB. Vi är moderbolag inom Lokalkoncernen med dotterbolagen Göteborgs Stads Parkering AB och Älvstranden Utveckling AB.