:

Varför brummar diskmaskinen?

Innehållsförteckning:

  1. Varför brummar diskmaskinen?
  2. Varför löser inte Disktabletten upp sig?
  3. Får inte igång diskmaskin?

Varför brummar diskmaskinen?

Ifall din diskmaskin tjuter eller piper, kan det bero på att spolarmen eller omloppspumpen är tillstoppad. Omloppspumpen ser till att vattnet pumpas upp i spolarmen på diskmaskinen. Sitter något fast här, kan det komma ett tjutande ljud. Matrester kan sätta sig fast i spolarmens hål.

Varför löser inte Disktabletten upp sig?

Själva diskmedlet kan ha varit fuktigt. Förvara diskmedel i en sluten behållare som inte är fuktig och förvara den inte i för höga temperaturer. Om du fyller på diskmedel eller sätter in en tablett långt innan du startar diskprogrammet kan det fastna i facket eller klumpa ihop sig.

Får inte igång diskmaskin?

Om diskmaskinen inte startar, kan det bero på något av följande:
  • Felet kan bero på strömkällan . ...
  • Felet kan bero på blåsta säkringar i elektriska panelen (det finns inte säkringar i diskmaskiner).
  • Felet kan bero på ett defekt lucklås eller dörrsensor. ...
  • Felet kan bero på att brytaren på på/av-knappen är defekt.