:

Vad kännetecknar en Vallon?

Innehållsförteckning:

 1. Vad kännetecknar en Vallon?
 2. Har valloner i släkten?
 3. Vilket land kommer valloner från?
 4. Vilket språk talade vallonerna?
 5. Vad lärde vallonerna svenskarna?
 6. Var bosatte sig vallonerna i Sverige?
 7. Vad gjorde vallonerna i Sverige?
 8. Vilken religion hade vallonerna?
 9. Vilket språk talas mest i Belgien?
 10. Vilket språk pratar Belgien?
 11. Vad är valloner stormaktstiden?
 12. Vad var vallonerna skickliga på?
 13. Vilka var vallonerna och varför kom de till Sverige?
 14. Varför kom vallonerna till Sverige på 1600-talet?
 15. Varför var vallonerna viktiga för Sverige?
 16. På vilket sätt har vallonerna påverkat Sveriges utveckling?
 17. Hur många språk talas i Belgien?
 18. Vilket klimat har Belgien?
 19. Vilket språk talar man i Luxemburg?
 20. Varifrån kom smeder och bergsmän till Sverige på 1600-talet?

Vad kännetecknar en Vallon?

Berättelser om valloner finns i var och varannan släkt. De var mörka och kunde smideskonster som ingen annan, de satte sin prägel på efterföljande generationer och ända in i vår tid. Mörkt hår och bruna ögon är tydliga tecken på vallonblod i ådrorna.

Har valloner i släkten?

Vallonerna är arbetarklassens adel. ... Mörkt hår i släkten ses av många som ett tecken på ädlaste härstamning ända från det tidiga 1600-talets Vallonien, då Sverige lockade hit ett tusental smeder och andra arbetare till järnbruken. Smeder bland anorna betraktas som ett lika säkert tecken.

Vilket land kommer valloner från?

Vallonerna kom från Vallonien som omfattar ett område i dagens södra Belgien, norra Frankrike och delar av Luxemburg. Vallonerna hade en speciell teknik i sina järnbruk runt Ardennerna som gav ett bra smidesjärn.

Vilket språk talade vallonerna?

Belgien har två stora folkgrupper, flamländare och valloner, och splittringen mellan dem har präglat hela landets moderna historia. Flamländarna bor i Flandern i norr och talar nederländska, fast språket här kallas flamländska. I Vallonien, som utgör landets södra hälft, talar man franska.

Vad lärde vallonerna svenskarna?

Tillsammans med den mer kontinuerliga tyska invandringen bidrog vallonernas insats starkt till att järnproduktionen femdubblades under 1600-talet och att Sverige fick en ledande ställning på den i och för sig blygsamma världsmarknaden.

Var bosatte sig vallonerna i Sverige?

De lockades till Sverige av familjen de Besche i början av 1600-talet och bosatte sig huvudsakligen i Östergötland. Vallonerna från dagens Belgien kom hit senare, inte minst på grund av av Louis De Geers verksamhet på 1620-talet, och bosatte sig huvudsakligen i Uppland.

Vad gjorde vallonerna i Sverige?

Under 1500-talet förbättrades smidesteknikerna i trakten runt Liège (se vallonsmide), som hade utvecklats till den europeiska järnhanteringens huvudort. Vallonernas rykte i fråga om järnhantering blev vida spritt, vilket uppmärksammades även i Sverige.

Vilken religion hade vallonerna?

Ungefär 20 procent av vallonerna återvände till sitt hemland efter en första kontraktsperiod, en del från och med 1654 då religionsfriheten i Sverige inskränktes (i samband med drottning Kristinas abdikation); majoriteten av vallonerna var reformerta (numera är vallonerna i Belgien i allmänhet katoliker).

Vilket språk talas mest i Belgien?

Belgien
Koninkrijk België (nederländska) Royaume de Belgique (franska) Königreich Belgien (tyska) Konungariket Belgien
HuvudstadBryssel
Största stadBryssel (cirka inv.)
Officiellt språkNederländska, franska, tyska
Demonymbelgier, belgare; belgisk

Vilket språk pratar Belgien?

Nederländska FranskaTyska Belgium/Official languages

Vad är valloner stormaktstiden?

Valloner är en franskspråkig eller vallonskspråkig folkgrupp i det område som nu utgör södra Belgien och norra Frankrike, vilka utgjorde en stor del av invandringen till Sverige under stormaktstiden, och etablerade sig i svenskt järnbruk med vallonsmide.

Vad var vallonerna skickliga på?

Invandringen organiserades av Louis de Geer (själv vallon) som behövde företagare och skickliga smeder till de järnbruk han arrenderade och senare köpte av den svenska staten: Finspång, Österby, Leufsta m. ... fl. Vallonerna var fransktalande men oftast protestanter.

Vilka var vallonerna och varför kom de till Sverige?

Valloner är en franskspråkig eller vallonskspråkig folkgrupp i det område som nu utgör södra Belgien och norra Frankrike, vilka utgjorde en stor del av invandringen till Sverige under stormaktstiden, och etablerade sig i svenskt järnbruk med vallonsmide.

Varför kom vallonerna till Sverige på 1600-talet?

Kring mitten av 1600-talet kom ett par tusen valloner till Sverige. ... Invandringen organiserades av Louis de Geer (själv vallon) som behövde företagare och skickliga smeder till de järnbruk han arrenderade och senare köpte av den svenska staten: Finspång, Österby, Leufsta m. fl.

Varför var vallonerna viktiga för Sverige?

Uppmuntrade av Gustav II Adolf började många valloner utvandra till Sverige under början av 1600-talet. De kom från två huvudområden belägna kring städerna Sedan och Liège. ... Men lika ofta kom arbetslösa valloner till de större orterna för att på de värvarkontor som där upprättats söka anställning i Sverige.

På vilket sätt har vallonerna påverkat Sveriges utveckling?

Vallonerna bidrog till att förbättra den svenska järnhanteringen. Valloner som tog tjänst vid utpräglade vallonbruk som Leufsta och Österby i Uppland behöll sin kulturella särart och sina speciella yrkesfärdigheter längst.

Hur många språk talas i Belgien?

Belgien har ett komplext styrelseskick som verkar på olika nivåer med tre federala gemenskaper indelade efter de tre officiella språken i landet. Samtliga gemenskaper har sina egna regionala parlament och regionala regeringar som stiftar lagar inom de områden det regionala styret delegerats.

Vilket klimat har Belgien?

De mellersta områdena i Belgien har ett tempererat havsklimat. De bergiga områdena öst om Maas och Sambre har ett så kallat kontinentalt klimat. Juli och augusti är de varmaste månaderna och januari och februari de kallaste månaderna i Belgien.

Vilket språk talar man i Luxemburg?

Luxemburgiska TyskaFranska Luxembourg/Official languages Hälften av invånarna i Luxemburg är utländska medborgare, varav det stora flertalet kommer från andra EU-länder. De flesta infödda luxemburgare är trespråkiga och talar luxemburgiska, franska och tyska.

Varifrån kom smeder och bergsmän till Sverige på 1600-talet?

Uppmuntrade av Gustav II Adolf började valloner utvandra till Sverige under början av 1600-talet. Till en början kom de flesta vallonerna till Finspång och Norrköping, där bergsmannen Louis De Geer kunde arrendera land. ... Filip IV av Spanien förbjöd 1624 vallonska smeder att ta värvning i Sverige.