:

Vad räknas in i omsättning?

Innehållsförteckning:

  1. Vad räknas in i omsättning?

Vad räknas in i omsättning?

Omsättningen avser företagets totala försäljning Ett företags omsättning är likvärdigt dess sammanlagda intäkter från sålda varor och utförda tjänster under en viss period. Förändringar i omsättningen jämfört med föregående period indikerar företagets tillväxt.