:

När öppnar färdtjänst?

Innehållsförteckning:

  1. När öppnar färdtjänst?
  2. Är färdtjänst kollektivtrafik?
  3. När får man åka sjukresa?
  4. Hur betala Sjukresa?

När öppnar färdtjänst?

En färdtjänstresa kan beställas upp till 28 dagar i förväg. Du beställer taxiresor efter fasta avgångstider. Dessa är normalt tre gånger varje timme: tio över, halv och tio i. Avgångstiderna kan också variera beroende på var du ska resa ifrån.

Är färdtjänst kollektivtrafik?

Färdtjänsten är en del av Stockholms läns kollektivtrafik. Den riktar sig till personer med funktionsnedsättning. Färdtjänst används idag av cirka 70 000 personer i länet.

När får man åka sjukresa?

Du kan ansöka om ersättning för de kostnader du har haft för resor mellan ditt hem och exempelvis en vårdcentral, tandläkare eller ett sjukhus. Det gäller endast resor som du gjort på grund av din sjukdom eller förlossning. Du måste alltid betala en del av resan själv, den så kallade egenavgiften.

Hur betala Sjukresa?

Du måste alltid betala en del av resan själv, den så kallade egenavgiften. Hur hög egenavgiften är, bestämmer varje region och beror på vilket färdsätt du väljer. Du kan bara få din sjukresa betald om du har valt att söka vård i den region där du är folkbokförd.