:

Vem har rätt till AMF?

Innehållsförteckning:

 1. Vem har rätt till AMF?
 2. Vilka har AMF Pension?
 3. Vad står förkortningen AMF för?
 4. Vilket datum betalas AMF ut?
 5. Vilka har Alecta?
 6. Är AMF allmän pension?
 7. Vad är tjänstepension AMF?
 8. Vad gör Fora?
 9. Vilket datum betalas den allmänna pensionen ut?
 10. Vilket datum får man bostadstillägg?
 11. Vilka har itp2?
 12. Är Alecta en tjänstepension?
 13. Hur stor del av pensionen är premiepension?
 14. Vem har rätt till allmän pension?
 15. Är Fora och AMF samma sak?
 16. Vilka datum betalas pension?

Vem har rätt till AMF?

AMF ägs av LO och Svenskt Näringsliv. AMF drivs enligt ömsesidiga principer, vilket betyder att AMFs vinster i sin helhet går tillbaka till våra kunder. AMF har två dotterbolag: AMF Fastigheter AB och AMF Fonder AB.

Vilka har AMF Pension?

Olika avtal för tjänstepensionen
 • Avtalspension SAF-LO – för dig som är arbetare på privat företag.
 • KAP-KL och AKAP-KL – för dig som jobbar i kommun eller region.
 • PA 16 – för dig som är statligt anställd.
 • ITP 1 och ITPK – för dig som är tjänsteman på privat företag.

Vad står förkortningen AMF för?

Historia. 1973 AMF Pension grundas för att tillhandahålla STP-försäkringen, som är en förmånsbestämd tilläggspension för privatanställda arbetare. Verksamheten drevs i samverkan med försäkringsbolaget SPP. AMF är en förkortning för Arbetsmarknadsförsäkringar.

Vilket datum betalas AMF ut?

Utbetalning den 22:a varje månad Vi betalar ut din pension den 22:a varje månad. Om den 22:a är en lördag, söndag eller helgdag får du pengarna vardagen innan.

Vilka har Alecta?

Alecta förvaltar och betalar ut pensioner Alecta – är ett ömsesidigt försäkringsbolag vilket betyder att vi ägs av våra kunder och den vinst vi gör går tillbaka till dem. Vi sköter och svarar på frågor om försäkringarna, förvaltar pensionskapitalet och betalar ut pensioner och efterlevandeskydd.

Är AMF allmän pension?

Allmän pension som du får hem med posten. du har i premiepension. Du väljer själv i vilka fonder du vill spara din premiepension. Det kostar inget att byta fonder.

Vad är tjänstepension AMF?

AMF Tjänstepension är lämplig för löpande avsättningar, engångsbetald tjänstepension, Alternativ ITP samt löne- och bonusväxling. AMF Tjänstepension finns både som traditionell försäkring och som fondförsäkring. Hos AMF får du låga avgifter.

Vad gör Fora?

Hos Fora tecknar företag och organisationer försäkringar och tjänstepension för sina anställda. Försäkringarna är en del av kollektivavtalet för företag som är privat-, kommun- eller landstingsägda. Även företag som inte har kollektivavtal kan teckna försäkringar hos Fora.

Vilket datum betalas den allmänna pensionen ut?

Utbetalningsdagar Den 25:e varje månad, senast klockan 09.30 ser vi till att du har dina pengar på ditt konto. Om den 25:e är en lördag eller helgdag får du pengarna vardagen före.

Vilket datum får man bostadstillägg?

Pengarna betalas ut den 26:e varje månad i efterskott. Om den 26:e är en lördag, söndag eller helgdag får du pengarna den närmast följande vardagen.

Vilka har itp2?

I ITP-avtalet står det vem som ska ha ITP 1 och vem som ska ha ITP 2 och så här säger huvudregeln:
 • Den premiebestämda ITP 1 gäller för anställda som är födda 1979 eller senare.
 • Den förmånsbestämda ITP 2 gäller för anställda som är födda 1978 eller tidigare.

Är Alecta en tjänstepension?

Om du skulle bli sjuk kan du också få ersättning från din tjänstepension. Ersättningen heter ITP Sjukpension och det är Alecta som betalar ut den.

Hur stor del av pensionen är premiepension?

Premiepensionen är en del av den allmänna pensionen. Varje år avsätts 2,5 procent av din pensionsgrundande inkomst och andra skattepliktiga ersättningar till premiepensionen. Du väljer själv om du vill placera pengarna genom fondval eller om du låter pengarna ligga kvar i det statliga förvalsalternativet AP7 Såfa.

Vem har rätt till allmän pension?

Du kan ha rätt till garantipension om du varit bosatt i Sverige i minst tre år. För att du ska få full garantipension krävs att du har bott 40 år i Sverige från och med det att du fyllde 16 år till och med det år du fyller 64 år. Har du bott i Sverige kortare tid minskar garantipensionen med 1/40-del för varje år.

Är Fora och AMF samma sak?

Fora administrerar Avtalspension SAF-LO och ser bland annat till att de pengar som din arbetsgivare betalar in till din Avtalspension SAF-LO hamnar hos din pensionsförvaltare. ... Har du inte gjort något val, finns pengarna hos AMF.

Vilka datum betalas pension?

Vi betalar ut din pension den 18:e eller den 19:e varje månad. Om du är född dag 1–15 i månaden betalar vi ut pengarna den 18:e. Är du född dag 16–31 i månaden betalar vi ut pengarna den 19:e. Om datumet inträffar på en helg betalar vi ut pensionen den vardag som är närmast i stället.