:

Var kan jag se min lagfart?

Innehållsförteckning:

  1. Var kan jag se min lagfart?
  2. Har Lantmäteriet koll på?
  3. Hur får jag reda på mina pantbrev?
  4. Hur kan jag se mina pantbrev?

Var kan jag se min lagfart?

Via e-tjänsten Min fastighet kan du ta reda på hur stor din fastighet/tomt är eller om det finns några så kallade servitut på fastigheten. I tjänsten hittar du som privatperson detaljerade uppgifter om din egen fastighet så som: lagfart och inteckningar.

Har Lantmäteriet koll på?

Vi på Lantmäteriet har koll på varenda plats i Sverige. Vi kartlägger verkligheten, sätter gränserna och håller reda på ägandet. Hos oss får du information och dokumentation om Sveriges geografi och fastigheter. Vi hjälper till när du vill stycka av en tomt eller på andra sätt förändra fastighetsgränser.

Hur får jag reda på mina pantbrev?

I Sverige är det Lantmäteriet som ansvarar för pantbrev och inteckningar. Lantmäteriet har information om vilka pantbrev som finns i din fastighet, och via ägararkivet (som är sammanhängande med Lantmäteriet) kan du också uppgifter om vilka av pantbreven som är obelånade.

Hur kan jag se mina pantbrev?

I Sverige är det Lantmäteriet som ansvarar för pantbrev och inteckningar. Lantmäteriet har information om vilka pantbrev som finns i din fastighet, och via ägararkivet (som är sammanhängande med Lantmäteriet) kan du också få uppgifter om vilka av pantbreven som är obelånade.