:

Hur man använder digital färdskrivare?

Innehållsförteckning:

 1. Hur man använder digital färdskrivare?
 2. Hur gör man på den digitala färdskrivaren för att markera att man har rast?
 3. Varför blir det bättre med digital färdskrivare?
 4. Vad har du för erfarenhet av den digitala färdskrivaren?
 5. Får man köra med trasig färdskrivare?
 6. Hur redovisar du på ditt Färdskrivarblad att du byter fordon?
 7. Hur ofta ska man kopiera sitt digitala förarkort?
 8. Hur ofta ska färdskrivare kontrolleras?
 9. När ställs det krav på färdskrivare om man bortser från undantagen?
 10. Vilka uppgifter fylls i på ett diagramblad före körning?
 11. Vad händer om man inte kopierar förarkortet?
 12. Hur ofta måste man tömma sitt förarkort?
 13. Hur ofta ska förarkortet kopieras?
 14. Hur ofta måste ett förarkort säkerhetskopieras?

Hur man använder digital färdskrivare?

En digital färdskrivare registrerar per automatik kör- och vilotider i ett fordon och på ett förarkort. För alla fordon som har tagits i bruk från den är det obligatoriskt att ha en digital färdskrivare. En analog färdskrivare är fortfarande godtagbart för fordon som tagits i bruk före .

Hur gör man på den digitala färdskrivaren för att markera att man har rast?

Om färdskrivaren inte fungerar ska du registrera dina aktiviteter (körtid, tillgänglighet, annat arbete och rast) manuellt på baksidan av utskriftspappret från färdskrivaren, på ett diagramblad eller annat papper.

Varför blir det bättre med digital färdskrivare?

Syftet med det digitala färdskrivarsystemet är att förbättra trafiksäkerheten, säkerställa rättvisa konkurrensvillkor mellan olika transportföretag och -former samt att förbättra förarnas arbetsförhållanden. Digitala färdskrivare används i alla EU-länder och i AETR-medlemsstaterna (bl.

Vad har du för erfarenhet av den digitala färdskrivaren?

Den digitala färdskrivaren, som registrerar och sparar kör- och vilotider i färdskrivaren och på förarens förarkort, finns i fordon som tagits i bruk mellan den och den , om den inte har ersatts av en smart färdskrivare. Här kan du läsa mer om hantering av smart färdskrivare.

Får man köra med trasig färdskrivare?

Ert ansvar för färdskrivaren Om färdskrivaren går sönder eller fungerar felaktigt, ska den repareras så snart som möjligt. Om fordonet inte kan återvända till stationeringsorten inom en vecka från den dag utrustningen gick sönder ska reparationen göras under resans gång.

Hur redovisar du på ditt Färdskrivarblad att du byter fordon?

Följande uppgifter ska skrivas läsbart på diagrambladet när du avslutar din körning eller om du byter diagramblad:
 1. Ortsnamn där körningen avslutas, även om du avslutar körningen på samma ort som du börjar.
 2. Datum när bladet slutar användas, även om du avslutar användningen samma datum som du börjar.

Hur ofta ska man kopiera sitt digitala förarkort?

Information som lagras på ditt förarkort ska kopieras av transportföretaget så ofta att inga relevanta uppgifter går förlorade. Tidsperioden inom vilken uppgifterna ska kopieras får inte överstiga 28 dagar. Om du kört åt flera företag ska ditt förarkort kopieras av samtliga företag.

Hur ofta ska färdskrivare kontrolleras?

Besiktning ska genomföras senast två år efter installation eller föregående besiktning. Besiktning och reparation av färdskrivarna ska utföras av en ackrediterad färdskrivarverkstad. Om färdskrivaren går sönder eller fungerar felaktigt, ska den repareras så snart som möjligt.

När ställs det krav på färdskrivare om man bortser från undantagen?

Det finns inget krav att registrera undantagen körning på diagramblad eller förarkort. Men eftersom körningen registreras av färdskrivaren ändå kommer det vid en kontroll antingen finnas ett uppehåll i registreringen mellan två diagramblad eller registrerad körning utan förarkort i den digitala färdskrivaren.

Vilka uppgifter fylls i på ett diagramblad före körning?

Följande uppgifter ska skrivas läsbart på diagrambladet innan du börjar använda det:
 • Fullständigt efternamn och därefter förnamn.
 • Ortsnamn där körningen påbörjas.
 • Datum när bladet börjar användas.
 • Fordonets registreringsnummer.
 • Vägmätarställning vid start.
 • Symbol för det land där diagrambladet börjar användas.

Vad händer om man inte kopierar förarkortet?

Du ska alltid använda ditt eget giltiga förarkort, det är inte tillåtet att använda någon annans förarkort eller ett förarkort som har anmälts som stulet eller borttappat. Om ditt kort stjäls, tappas bort eller inte fungerar ska du anmäla det till Transportstyrelsen.

Hur ofta måste man tömma sitt förarkort?

För ett mindre företag sker det visserligen mer sällan, men utgör ändå en rejäl regelbörda. Tiden för att tömma förarkorten till digitala färdskrivare är idag 28 dagar. Om man istället förlängde detta till 61 dagar och för fordonsenheter från dagar skulle det göra stor och positiv skillnad.

Hur ofta ska förarkortet kopieras?

Information som lagras på ditt förarkort ska kopieras av transportföretaget så ofta att inga relevanta uppgifter går förlorade. Tidsperioden inom vilken uppgifterna ska kopieras får inte överstiga 28 dagar. Om du kört åt flera företag ska ditt förarkort kopieras av samtliga företag.

Hur ofta måste ett förarkort säkerhetskopieras?

Man skall ändå säkerhetskopiera var 3:e vecka, för skulle kortet tappas bort eller gå sönder så accepterar inte polisen att 6 mån körtidsdata är borta. Minnet i den digitala färdskrivaren är på 1 MiB.