:

Vem byggde Mårbacka?

Innehållsförteckning:

  1. Vem byggde Mårbacka?
  2. Vilken typ av berättelser skrev Selma Lagerlöf oftast?
  3. Vilka priser har Selma Lagerlöf vunnit?
  4. Vilka genrer skrev Selma Lagerlöf?

Vem byggde Mårbacka?

Så som Mårbacka ser ut idag har det gjort sedan 1923. Under ledning av arkitekt Isak Gustaf Clason byggdes det hus som idag står på fastigheten Mårbacka. Där levde och verkade Selma fram till sin död .

Vilken typ av berättelser skrev Selma Lagerlöf oftast?

Den berättande skönlitteraturens huvudgenre är epik och förknippas i dag vanligen med romaner. Men fram till 1800-talet åsyftades med epik främst långa berättande dikter på bunden vers i en tradition som gick tillbaka till Iliaden och Odysséen.

Vilka priser har Selma Lagerlöf vunnit?

Nobelpriset i litteratur Selma Lagerlöf/Awards Selma Lagerlöf tilldelades Nobelpriset i litteratur 1909. Hon tilldelades priset, med Akademiens motivering, ”på grund av den ädla idealitet, den fantasiens rikedom och den framställningens själfullhet, som prägla hennes diktning”.

Vilka genrer skrev Selma Lagerlöf?

Selma Lagerlöf
SerieNoK pocket
FörfattareVivi Edström
FörlagNatur & Kultur Allmänlitt.
GenreMemoarer och biografier
FormatPocket