:

Hur fungerar screentryck?

Innehållsförteckning:

  1. Hur fungerar screentryck?

Hur fungerar screentryck?

Om screentryck Tryckprocessen går till som så att färg med hjälp av en rakel pressas genom en tunn väv som är fastspänd i en ram. De partier som inte ska tryckas täcks av schabloner som inte släpper fram färgen till tryckobjektet. Med den här tryckmetoden trycker man bara en färg åt gången.