:

Vad ska byggas i Stockholm?

Innehållsförteckning:

 1. Vad ska byggas i Stockholm?
 2. Hur växer Stockholm fram?
 3. Varför växer Stockholm?
 4. Vart ska det byggas?
 5. Hur kommer Stockholm se ut i framtiden?
 6. Vad bygger de på Odenplan?
 7. Hur växte Stockholm?
 8. Hur såg Stockholm ut på 1500-talet?
 9. Hur är det att leva i Stockholm?
 10. Hur många nya bostäder byggs i Stockholm?
 11. Vilken typ av samhälle tror du vi kommer att ha i framtiden?
 12. Hur kommer tekniken se ut i framtiden?
 13. Hur byggdes Stockholm?
 14. Hur såg Stockholm ut på 1500 talet?
 15. Hur såg Stockholm ut på 1600-talet?
 16. Vad hände på 1500-talet i Sverige?
 17. Hur mycket måste man tjäna för att bo i Stockholm?
 18. Hur vet man om det är tätbebyggt område?

Vad ska byggas i Stockholm?

showGärdet
 • 110 lägenheter vid Värtavägen.
 • 400 studentbostäder vid Gärdet.
 • Bostäder vid Sandhamnsgatan.
 • Hybridgräsplaner på Gärdets sportfält.
 • Lidingöbron ändrad segelfri höjd.
 • Nytt bostadshus vid Värtavägen.
 • Påbyggnad på kontor i Frihamnen.
 • Skola på Gärdet byggs ut.

Hur växer Stockholm fram?

Stockholm växer mer än någonsin. Inom ett par år är vi en miljon invånare. Den snabba utvecklingen kräver en långsiktig plan och det har Stockholm. Vi expanderar, renoverar och bygger ihop så att du och alla andra får förutsättningar att jobba, leva och åka dit ni ska.

Varför växer Stockholm?

Nyttjandet av stadens vattenrum, både för rekreation och transporter, stärker stadens identitet som hamnstad. Kajer levandegörs, bad anordnas och den utmärkta vattenkvalitén skapar förutsättningar för både människor, djur och växter att frodas. Samlokalisering av funktioner bidrar till mer attraktiva platser.

Vart ska det byggas?

En detaljplan bestämmer hur mark och vatten ska användas inom ett visst område. I detaljplanen ska det gå att se vad som är allmänna platser, kvartersmark och vattenområden. Allmänna platser är oftast gator, torg och parker. Detaljplanen reglerar hur de allmänna platserna ska användas och utformas.

Hur kommer Stockholm se ut i framtiden?

År 2040 är vi nära 1,3 miljoner stockholmare, i en Stockholms-region med drygt 3 miljoner invånare. Stockholm har fortsatt att växa och allt fler människor kommer vilja leva sina liv här. Det kommer att finnas betydligt fler barn och äldre. ... Stockholm påverkas även av flera andra stora samhällsutmaningar.

Vad bygger de på Odenplan?

 • Kafémys. I detaljplanen för torget finns det utrymme för tre kafé- eller kioskbyggnader. ...
 • Cykelgaraget. På den södra sidan av torget nära kyrkan pågår bygget av ett underjordiskt cykelgarage som, när det är klart, ska sammanbindas med Citybanan. ...
 • Tunnelbanebyggnaden. ...
 • Nya tunnelbanan. ...
 • Gångtunneln under Odenplan.

Hur växte Stockholm?

Under medeltiden växte Stockholm ur Gamla stan. Stockholmarna började bygga hus och gator på de delar av Södermalm och Norrmalm som låg allra närmast det äldsta Stockholm. På 1600-talet fortsatte staden att växa längre ut över stora delar av malmarna. Stockholms gränser gick i utkanten av av malmarna, vid tullarna.

Hur såg Stockholm ut på 1500-talet?

I början av 1500-talet hade Stockholm ungefär 7 000 invånare. Hundra år senare hade antalet stigit till cirka 10 000. Gustav Vasa kom till makten genom stöd av hansestaden Lübeck. ... Export- och importvarorna var i stort sett desamma som under medeltiden och utrikeshandeln gick även under 1500-talet på utländska fartyg.

Hur är det att leva i Stockholm?

Stockholm ligger faktiskt på samma breddgrad som Grönlands södra spets, men trots detta är klimatet tempererat med fyra tydliga årstider tack vare närheten till vatten och Golfströmmen som värmer upp. Somrarna i Stockholm är bland de varmaste i landet och man kan njuta av 1800 soltimmar om året.

Hur många nya bostäder byggs i Stockholm?

Under perioden 20 har Stockholm som mål att det ska byggas 140 000 nya bostäder. För att nå målet om så många nya bostäder finns flera milstolpar på vägen. Mellan 20 ska 40 000 nya bostäder vara påbörjade och ytterligare fem år senare ska siffran vara uppe i 80 000 påbörjade bostäder.

Vilken typ av samhälle tror du vi kommer att ha i framtiden?

Cirkulärekonomi, AI, kreativitet och humanitet. I framtidens samhälle delar och tänker vi cirkulärt genom att ta del av jordens tillgångar så att det räcker till alla och så att vi inte äventyrar vår framtid. ... – Samhället om 30 år är ett starkt samhälle där vi tagit ansvar för, och anpassat oss till, klimatutmaningarna.

Hur kommer tekniken se ut i framtiden?

Självkörande bilar, mikronät och nya jordbruksmetoder kan komma att bli en del av vår vardag i framtiden. Med hjälp av självkörande bilar kommer man att kunna minska antalet bilar i trafiken genom att kombinera dem med beställningstjänster. ...

Hur byggdes Stockholm?

1252 Stockholm/Founded

Hur såg Stockholm ut på 1500 talet?

I början av 1500-talet hade Stockholm ungefär 7 000 invånare. Hundra år senare hade antalet stigit till cirka 10 000. Gustav Vasa kom till makten genom stöd av hansestaden Lübeck. ... Export- och importvarorna var i stort sett desamma som under medeltiden och utrikeshandeln gick även under 1500-talet på utländska fartyg.

Hur såg Stockholm ut på 1600-talet?

Stockholmarna började bygga hus och gator på de delar av Södermalm och Norrmalm som låg allra närmast det äldsta Stockholm. På 1600-talet fortsatte staden att växa längre ut över stora delar av malmarna. Stockholms gränser gick i utkanten av av malmarna, vid tullarna. ... De nya gatorna byggdes efter en stadsplan.

Vad hände på 1500-talet i Sverige?

Under 1500-talet var Sverige ett stort men glest befolkat land med knappt en miljon invånare. Nästan alla människor bodde på landsbygden och levde av jordbruk. Bönderna uppgick till 95 procent av rikets befolkning medan borgare räknade enbart tre procent.

Hur mycket måste man tjäna för att bo i Stockholm?

Krävs månadslön på minst 36 000 kronor Många unga vill bo i Stockholm, men för att bankerna enligt dagens kreditregler ska bevilja lån för en genomsnittlig etta på 30 kvadratmeter i Stockholm, förutsatt att man har en kontantinsats – krävs en månadslön på minst 36 000 kronor.

Hur vet man om det är tätbebyggt område?

Tättbebyggt område Oftast är det max 50 km/h. ... Skylten sitter vanligen innan en tätort, vars namn kan vara infogat i skylten.