:

Hur funkar det med kupévärmare?

Innehållsförteckning:

  1. Hur funkar det med kupévärmare?
  2. Hur ställer man in en motorvärmare?
  3. Hur slår man på motorvärmare?

Hur funkar det med kupévärmare?

Kupevärmare har en elektrisk motordriven fläkt som skickar luft genom ett PTC-element som värmer luften innan den går ut i omgivningen. Tekniken är smart, eftersom när elementets temperatur stiger ändras effektuttaget automatiskt och den fungerar självreglerande. Det ansluts till ett elektriskt uttag med 230 V.

Hur ställer man in en motorvärmare?

Ändra tiden genom att trycka på knapparna, – (bakåt) eller + (framåt). Med ett kort tryck stegar du 1 minut. Om knappen hålls intryckt mer än 1 sekund stegas tiden med 10 minuters intervall.

Hur slår man på motorvärmare?

Det är utomhustemperaturen som ska styra hur länge en motorvärmare ska vara påslagen. En enkel och billig metod är att använda sig av ett eluttag som styrs med fjärrkontroll. Med den kan du slå på värmaren utan att behöva gå ut till bilen.