:

Vad heter en som fäller träd?

Innehållsförteckning:

 1. Vad heter en som fäller träd?
 2. Hur man fäller ett träd?
 3. Hur fäller man träd åt rätt håll?
 4. Vad är Brytmån?
 5. Vad kostar det att kapa ett träd?
 6. Vad är Fällskär?
 7. Får man fälla träd själv?
 8. När fäller man träd?
 9. Hur fäller man en björk?
 10. Vad får man betalt för ett träd?
 11. Hur djupt ska Riktskäret vara?
 12. Får vem som helst fälla träd?
 13. Får man fälla döda träd?
 14. När på året är det bäst att fälla träd?
 15. Får man såga ner björk?
 16. Hur fäller man en gran?
 17. Hur mycket kostar det att ta ner en ek?

Vad heter en som fäller träd?

För dig som privatperson är det inga problem att fälla ett träd på din egen tomt, men du bör vara väldigt noggrann att kontrollera hur man gör innan du sätter igång om du inte har dokumenterad kunskap. Om du känner dig minsta osäker är det klokt att anlita en professionell trädfällare eller Arborist som yrket heter.

Hur man fäller ett träd?

Hur du fäller ett träd – 5 snabba tips
 1. Sikta med hjälp av vinkeln på svärdet på motorsågen och gör ett snitt snett ovanifrån. ...
 2. Möt snittet med ett horisontellt snitt från andra sidan.
 3. Såga bort lite extra bark vid sidan av snittet så att du dubbelkollar så att området där du ska såga inte är ruttet.

Hur fäller man träd åt rätt håll?

Fäll om möjligt i den naturliga fällriktningen
 1. Titta om trädet är friskt, har död topp eller grenar som kan falla ner. ...
 2. Grunden för säker fällning med precision är en bra brytmån. ...
 3. Anpassa öppningsvinkel så att brytmånen brister ca 20 grader före islag. ...
 4. Kom ihåg att alltid göra reträtt snett bakåt när trädet börjat falla.

Vad är Brytmån?

Brytmån vid trädfällning De sågas ut på varsin sida av trädstammen och utrymmet som lämnas kvar emellan dem blir brytmånen. Riktskäret är den kil som sågas ut för att välja fallriktning för trädet, därefter följer fällskäret som är det snitt som faktiskt fäller trädet.

Vad kostar det att kapa ett träd?

Gran eller tall 16 – 17 meter hög, kostar mellan 7 kronor att få fälld. Då ska trädet kunna fällas med motorsåg utan hinder i vägen. Bortforsling av ris, ved och grenar kostar cirka 2 000 kronor. Måste trädet plockas ned bit för bit går hela operationen på cirka 4 000 kronor.

Vad är Fällskär?

När du fäller trädet börjar du med att göra ett riktskär som bestämmer riktningen. Sedan följer du upp med fällskäret som fäller trädet. Tänk på att det är kvaliteten på brytmånen (det okapade gångjärnet i stubben) som avgör hur säker fällningen blir. Riktskäret ska vara så djupt att brytmånen får tillräcklig längd.

Får man fälla träd själv?

– Generellt sett får du fälla vilka träd du vill på din egen tomt, men det finns en hel del undantag där det kan krävas marklov och även tillstånd från Länsstyrelsen, säger Daniel Daggfeldt, arborist på Svenska Trädmästarna och styrelseledamot i Sveriges Arboristförbund.

När fäller man träd?

Träd som ska bli ved tas i regel ner på vintern, och sedan använder man vårvintern till att kapa upp dem. All ved ska ligga klyvd och klar före påsk om den ska hinna torka så man kan använda den samma höst. Den torkar fram till midsommar ungefär, därefter blir luftfuktigheten så hög att det inte torkar.

Hur fäller man en björk?

1 under vintern jan- feb i god tid innan tempen stiger och därmed saven. 2 När björken slagit ut fullt! Fäll bara trädet och låt det ligga, nu suger löven ut all fukta i veden vänta tills alla löv är vissna och torra innan man sågar av grenar. Såga upp och klyv veden.

Vad får man betalt för ett träd?

Det varierar förstås mycket, men siffran 350 kr som du nämner är ett vanligt kubikmeterpris för en tall som ger både massaved och timmerkvalitet. Räknat på en avverkningskostnad på 100 kr per m3 och att en "medelstor" tall ger 0,4 m3 virke så blir trädets nettovärde 100 kr.

Hur djupt ska Riktskäret vara?

Riktskäret ska vara så djupt att brytmånen får tillräcklig längd. På en rund stam räcker det att såga in 15–20 % av trädets diameter. Det är viktigt att det blir en rak avslutning och ett jämnt möte. På detta sätt får man en brytmån som fungerar som gångjärn och styr trädet i önskad riktning.

Får vem som helst fälla träd?

– Generellt sett får du fälla vilka träd du vill på din egen tomt, men det finns en hel del undantag där det kan krävas marklov och även tillstånd från Länsstyrelsen, säger Daniel Daggfeldt, arborist på Svenska Trädmästarna och styrelseledamot i Sveriges Arboristförbund.

Får man fälla döda träd?

Men det är inte tillåtet att hugga ner träd eller buskar eller att ta ris, grenar eller näver från levande träd. Det är heller inte tillåtet att använda vindfällen som bränsle.

När på året är det bäst att fälla träd?

Om man har möjlighet att välja är det att föredra att fälla träd vintertid. Anlitar du en professionell firma med utbildade arborister kan du dessutom vara ganska säker på att allt kommer att fungera som planerat. De har rätt utbildning, rätt erfarenhet och rätt redskap.

Får man såga ner björk?

Det finns två tillfällen att fälla björk för ved. 1 under vintern jan- feb i god tid innan tempen stiger och därmed saven. 2 När björken slagit ut fullt! Fäll bara trädet och låt det ligga, nu suger löven ut all fukta i veden vänta tills alla löv är vissna och torra innan man sågar av grenar.

Hur fäller man en gran?

När du fäller trädet börjar du med att göra ett riktskär som bestämmer riktningen. Sedan följer du upp med fällskäret som fäller trädet. Tänk på att det är kvaliteten på brytmånen (det okapade gångjärnet i stubben) som avgör hur säker fällningen blir. Riktskäret ska vara så djupt att brytmånen får tillräcklig längd.

Hur mycket kostar det att ta ner en ek?

Ju större ett träd är, ju svårare brukar det vara att fälla det. Var beredd på att priset förmodligen kommer att sticka iväg om det är ett stort träd det handlar om. Ett litet träd kan du säkert komma iväg med att betala så lite som 2000-3000 kr medans ett stort ekträd kan kosta mycket mer än 10.000 kr.