:

Vilka mått har en Europapall?

Innehållsförteckning:

  1. Vilka mått har en Europapall?
  2. Hur tillverkas lastpallar?
  3. Vad är en A pall?
  4. Är lastpallar tryckimpregnerade?

Vilka mått har en Europapall?

EUR-pallen med måtten 8 mm är den vanligaste lastpalltypen för returanvändning i Sverige. EUR-pallen är 144 mm hög, väger cirka 25 kg och ska bära 1 500 kg jämnt fördelad last.

Hur tillverkas lastpallar?

Allt virke som behövs för tillverkning av lastpallar sågas och värmebehandlas hos oss själva. Pallvirket sågas av rundvirke i eget sågverk och värmebehandlas i enlighet med ISPM 15 krav. Egen tillverkning genom hela kedjan, från sågning av rundvirke till färdig slutprodukt ger en snabbare process och mindre kostnader.

Vad är en A pall?

B-pallar – ett annat namn för utrangerade EUR-pallar B-pallen är inte längre en godkänd EUR-pall men går fortfarande att transportera på. Det finns ingen standariserad kvalitetsnorm för B-pallar varför kvalitén kan varierar mellan olika pall-leverantörer.

Är lastpallar tryckimpregnerade?

Till avfallstypen trä hör bland annat tryckimpregnerat trä, behandlat och obehandlat trä, EUR pallar, lastpallar och pallkragar av olika storlekar.