:

Vad kostar det att försäkra en lastbil?

Innehållsförteckning:

  1. Vad kostar det att försäkra en lastbil?
  2. Har lätt lastbil vagnskadegaranti?
  3. Vad är Kombitillägg?
  4. Hur fort får man köra med en lätt lastbil?
  5. Vad ingår i Halvförsäkring bil Moderna?
  6. Hur fort får en långtradare köra?
  7. Hur fort får en timmerbil köra?

Vad kostar det att försäkra en lastbil?

Så här mycket kostar det att ha fordonet oförsäkrat
TFF-kodAvgiftsgruppAvgift per dag, kr
0105Personbil, övriga (privat personbil)160,00
0201Lastbil, inte yrkesmässig trafik, husbil30,00
0202Lastbil, totalvikt högst 3500 kg, yrkesmässig godsbefordran80,00
0203Lastbil, totalvikt högst 3500 kg, yrkesmässig uthyrning60,00

Har lätt lastbil vagnskadegaranti?

Eftersom en lätt lastbil inte har någon vagnskadegaranti rekommenderar vi att du väljer helförsäkring.

Vad är Kombitillägg?

Kombitillägget innehåller både hyrbils- och assistansförsäkring. Du får dessutom halverad vagnskadesjälvrisk vid uppsåtlig skadegörelse. Om bilen har vagnskadegaranti, eller saknar vagnskadeförsäkring, ersätter vi dig istället med upp till 3 000 kr.

Hur fort får man köra med en lätt lastbil?

Tung lastbil får köra högst 90 km/timmen på motorväg eller motortrafikled, 80 km/timmen på annan väg eller om lastbilen har släp. Lätt lastbil får köra den hastighet som gäller för vägen. Det är viktigt att veta hur du ska lasta lastbilen.

Vad ingår i Halvförsäkring bil Moderna?

Halvförsäkringen täcker trafikolyckor, stöld, brand, glas, räddning och rättsskydd. För vissa nyare bilar som inte körts så långt täcker den även maskinskada. Helförsäkringen täcker även vagnskada.

Hur fort får en långtradare köra?

En tung lastbil har en totalvikt som överstiger 3,5 ton. Tung lastbil får köra högst 90 km/timmen på motorväg eller motortrafikled, 80 km/timmen på annan väg eller om lastbilen har släp. Lätt lastbil får köra den hastighet som gäller för vägen. Det är viktigt att veta hur du ska lasta lastbilen.

Hur fort får en timmerbil köra?

En tung lastbil med tillkopplat släp får aldrig köra snabbare än 80 km/h, oavsett om vägen är en landsväg, motorväg eller motortrafikled. En tung lastbil utan tillkopplat släp får köra i högst 90 km/h på motorväg eller motortrafikled och högst 80 km/h på övriga vägar.