:

Hur hyr man parkering?

Innehållsförteckning:

  1. Hur hyr man parkering?
  2. Finns lediga parkeringsplatser?
  3. Finns det gratis parkering i Uppsala?
  4. Får man parkerar på förhyrd plats?

Hur hyr man parkering?

Men ofta kan hyresvärdar erbjuda hyresgästerna parkeringsplatser. Det vanliga är då att man får ställa sig i en kö för en plats. Ofta skrivs ett särskilt avtal för parkeringsplatsen, vid sidan av hyresavtalet för bostaden. Avtalet ska bland annat ange hyran för parkerings- platsen.

Finns lediga parkeringsplatser?

Läs mer
OmrådeAdressHyra
FagersjöGräsandsvägen 1-13491
Farsta StrandUllerudsbacken 74464
FagersjöEjdervägen 46-52258
LarsbodaBrattforsgatan 221 000

Finns det gratis parkering i Uppsala?

Mellan 18.00 och 24.00 är parkeringsavgiften 5 kronor per timme i alla områden med parkeringsavgift. Avgiftsfritt 24.00–08.00. Söndagar och helgdagar är parkering avgiftsfri i alla områden. För övriga gator i tätorten varierar parkeringstiden och avgiften.

Får man parkerar på förhyrd plats?

Enligt 8 kapitlet 8 § första stycket brottsbalken är påföljden för att parkera på någons hyrda p-plats alltså antingen böter eller fängelse i högst ett år.