:

Vad kostar jordvärme per månad?

Innehållsförteckning:

  1. Vad kostar jordvärme per månad?
  2. Vad är skillnad på bergvärme och jordvärme?
  3. Är jordvärme billigt?
  4. Hur fungerar värmepump till jordvärme?
  5. Hur stor yta behövs för jordvärme?
  6. Är det bra med bergvärme?
  7. Vad är Ytjordvärme?

Vad kostar jordvärme per månad?

Om du har en jordvärmepump med en årsvärmefaktor på 3 och en energiförbrukning på 22 000 kW per år, innebär detta en årskostnad på drygt 9 500 kronor. Varje månad betalar du således knappt 800 kronor för driften av jordvärmepumpen, men till detta tillkommer också värme för spetsenergi under kalla vinterdagar.

Vad är skillnad på bergvärme och jordvärme?

Både bergvärme och jordvärme utnyttjar solens lagrade värme för att utvinna energi. Medan bergvärme hämtar energi ur en kollektorslang som placeras vertikalt ner i berggrunden, så man kan säga att jordvärme fungerar som en horisontal bergvärme.

Är jordvärme billigt?

Eftersom det inte krävs någon borrning är jordvärme en mindre kostsam investering än bergvärme.
  • Priset för jordvärme ligger vanligtvis mellan 1 kronor. ...
  • Återbetalningstiden för jordvärme ligger vanligtvis på runt 8 år och värmepumpen har en funktionsduglighet på 15-20 år.

Hur fungerar värmepump till jordvärme?

Vätskan i slangen hämtar värme ur marken. Med hjälp av energisnål kompressorteknik utvinns värmen av en värmepump, som sedan distribuerar ut värmen i husets värme- och varmvattensystem. Vätskan pumpas åter ut i kollektorslingan, där den värms upp och återigen hämtas upp till din jordvärmepump.

Hur stor yta behövs för jordvärme?

Normalstor villa: 400 kvadratmeter markyta. Stor villa: 5 kvadratmeter markyta. Stor fastighet: Exempelvis 1 500 kvadratmeter lagerlokal behöver kvadratmeter markyta.

Är det bra med bergvärme?

Ekonomiskt: I de allra flesta fall så är bergvärme en mycket ekonomisk energiform. Ofta kan du börja spara pengar redan från första dagen. Dessutom höjer bergvärme värdet på ditt hus. Miljövänligt: Den enda miljöpåverkan utgörs av den el som förbrukas i samband med att värmepumpen hämtar upp energi från borrhållet.

Vad är Ytjordvärme?

I ytskiktet av marken lagras solvärmen under sommaren. Att utnyttja den energin för uppvärmning är en användbar metod för hus med hög energiförbrukning. Den mängd energi, som kan utvinnas är störst i jordar med hög vattenhalt.