:

Vilken färg till eternit?

Innehållsförteckning:

 1. Vilken färg till eternit?
 2. Får man bygga in eternit?
 3. Vad är Eternittak?
 4. Vad är KC-färg?
 5. Kan man måla Eternitfasad?
 6. Vad kostar det att lägga om Eternittak?
 7. Finns i eternit?
 8. Vad kan man måla över linoljefärg med?
 9. Vad är KC bruk?
 10. Vad är Serponit?
 11. Vad kostar det att byta Eternitfasad?
 12. Är det asbest i all eternit?

Vilken färg till eternit?

Takfärg Takfix är en vattenbaserad färg som är avsedd för att måla yttertak. Färgen ska endast användas utomhus och lämpar sig att använda på material som eternit, cement och tegel. Takfärg takfix ger ett starkt och välvårdat skydd till ditt tak.

Får man bygga in eternit?

Det finns många anledningar till varför du inte ska bygga in ditt tak av eternit. ... Det är inte vanligt att bygga in material av asbestcement, exempelvis eternitplattor – men det förekommer dessvärre.

Vad är Eternittak?

Asbestcement består av asbest som krossas och sedan blandas ihop med cement. Det är ofta benämnt vid mest kända produktnamnet Eternit. Asbestcement har fördelen att det är tåligt oavsett temperatur och väderlek och har bland annat använts som tak- och väggbeklädnad till hus samt ventilationsrör.

Vad är KC-färg?

KC-färg är en mineralisk färg baserad på släckt kalk och vitcement med dolomit som fyllnadsmedel. Produkten är avsedd för målning inom- och utomhus på KC-puts i styrkeklass C (CS II) och D (CS I) samt på vissa typer av hydraulisk kalkputs i utsatta lägen. Används med fördel såväl vid renovering som vid nyproduktion.

Kan man måla Eternitfasad?

Det går att olja eller måla eternit som börjat vittra. Vanlig linolja och terpentin kan användas eller målning med linoljefärg. Slamfärg, KC-färg eller silikatfärg är också mycket möjliga att använda. Eternit som tillverkades efter 1950 var i regel behandlad med ytskikt av akrylat eller akrylhartsfärg.

Vad kostar det att lägga om Eternittak?

Generellt riktpris idag är 1 000 till 1 800 kr/m2 på villatak. Observera att priset varierar beroende på geografi samt omfattning på arbetet.

Finns i eternit?

Eternit är ett material som vanligtvis kommer i formen av eternitplattor. Eternitplattan blev uppfunnen i slutet av 1800-talet av en man från Österrike vid namn Ludvig Hatschek. Eternitplattan består av en massa som i sin tur består av tio procent asbest i vatten och 90 procent cement.

Vad kan man måla över linoljefärg med?

Javisst går bra att inomhus måla över ytor som tidigare målats med linoljefärg med vår Servalac. Inomhus finns inte samma risk för linoljeblåsor då ytorna inte utsätts för samma uppvärmning som solbelyst fasader.

Vad är KC bruk?

Kalkcementbruk (KC-bruk) (B/C-bruk), både kalk och cement ingår. Kalkcementbruk blev vanligt på 1950-talet, och är den i dag vanligaste formen av putsbruk. Blandas 1 del kalkcement till 3 delar sand till murning samt putsning.

Vad är Serponit?

Av viss ballast, t ex dolomit, vita bindemedel och lämpliga pigment tillverkas ädel- puts. I praktiken nämns dessa bruk vanligen vid varunamn, såsom Serponit ädelputs. Härtill be- nämns bruk efter hur det blandas: platsblandat och fabriksblandat (torrbruk). Det senare inne- håller både bindemedel och ballast.

Vad kostar det att byta Eternitfasad?

Totalpriset för att byta fasadbeklädnad hamnar i regel mellan 1.400 och 2.500 kronor per kvadratmeter väggyta, med ett snittpris på 1.600 kronor per kvadratmeter.

Är det asbest i all eternit?

Eternit är en av de vanligaste produkterna som innehåller asbest. Det går även under namnet asbestcement och består av krossad asbest som blandats med cement. Asbest är i regel ofarligt så länge det ligger bundet i det material som det finns i exempelvis eternitplattan på taket.