:

Kan man lägga trägolv på trägolv?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man lägga trägolv på trägolv?
 2. Hur länge ska massivt trägolv ligga inne?
 3. Hur mycket bygger trägolv?
 4. Vilken skruv till trägolv?
 5. Hur man lägger ett trägolv?
 6. Vad ska man lägga under trägolv?
 7. Hur länge ska golvet torka?
 8. Hur länge ska golvet ligga inne?
 9. Hur spikar man trägolv?
 10. Hur skruvar man furugolv?
 11. Vilken skruv till Spånskivegolv?
 12. Hur får man golv rakt?
 13. När ska man lägga trägolv?
 14. Vad ska man tänka på när man lägger golv?
 15. Vad ska man tänka på när man lägger parkettgolv?
 16. Hur länge ska parkett ligga?
 17. Hur länge ska oljat golv torka?
 18. Hur länge ska laminatgolv ligga inne?
 19. Hur länge håller ett parkettgolv?
 20. Hur spikar man spontat golv?

Kan man lägga trägolv på trägolv?

Ojämnheter och eventuellt ”knarr” i undergolv åtgärdas innan golvet läggs. ... Läggs golvet ovanpå ett befintligt trägolv bör det nya golvet läggas tvärs det gamla. Alternativt kan Moelvens Funktion Mellangolv användas läggas mellan det gamla och nya golvet.

Hur länge ska massivt trägolv ligga inne?

Låt golvet ligga i det rum det skall monteras i minimum 7 dagar beroende på årstid och relativ luftfuktighet. Normal rumstemperatur, ca 20° med en relativ luftfuktighet (RF) 40-60%. Golvet skall ligga kvar i sin original- förpackning. Sprid ut buntarna på golvet för en jämn acklimatisering.

Hur mycket bygger trägolv?

Om golvet läggs direkt på bjälklag och cavståndet är standar diserade 600 bör golvtjocklek över 22 användas. Flytande tunt trägolv är vanligt vid renovering. Det kan läggas på de flesta underlag såsom väl uttorkad betong, skivmaterial eller befintligt golv.

Vilken skruv till trägolv?

Det är viktigt att välja rätt skruv. Vid golvtjocklek 14 mm används skruvar som är 3,9x42 mm, vid golvtjocklek 20 eller 25 mm används skruvar som är 3,9x57 mm. En skruv per 60 cm. Ett furugolv behöver inte förborras om du använder en förborrande skruv.

Hur man lägger ett trägolv?

Montera massivt golv med skruv
 1. Se till att underlaget är torrt och använd gärna en lång riktbräda och vattenpass för att se till att ytan är jämn. ...
 2. Första brädan läggs med notsidan mot vald vägg. ...
 3. Mät sista brädan i första brädraden genom att lägga den bredvid den plats där den ska monteras och såga sedan anpassad längd.

Vad ska man lägga under trägolv?

Ett mellanlägg, till exempel grålumppapp eller skumplastfolie avsedd för golvläggning, bör användas vid läggning på befintliga golv. Läggs golvet på betonggolv kan en ventilerad fuktskyddsmatta behövas som fuktavvisande underskikt. För att golvet ska ventileras ordentligt måste man använda en ventilerad golvlist.

Hur länge ska golvet torka?

Svar: Olika ytbehandlingsprodukter tar olika lång tid att härda/torka. Generellt bör man vänta minst 24-48 timmar innan man möblerar golvet. En matta eller liknande som täcker golvet, bör inte läggas på förrän cirka två veckor efter ytbehandlingen. Tänk på att ett trägolv aldrig ska utsättas för våta städmetoder.

Hur länge ska golvet ligga inne?

Av samma anledning bör golvbräderna hålla inomhustemperatur vid inläggning. Förvara därför paketen med golvbräder under minst 48 timmar i det rum där de ska läggas. Temperaturen i rummet bör vara cirka 20ºC.

Hur spikar man trägolv?

Skruva eller spika första brädraden så nära vägg att sockel täcker skruv- eller spikskallar. Skruva eller spika sedan i 45° vinkel vid fjäderns överkant. Vid spikning slås sista spikdelen ner med en spikdrivare (dorn). Akta den tunna fjädern.

Hur skruvar man furugolv?

Skruva första raden med golvbrädor så nära väggen att sockeln täcker skruvskallarna. Skruva sedan in på skrå i 45 graders vinkel i fjäderns innerkant. Avståndet mellan skruvarna bör vara ca 600 millimeter. För att minska golvknarr belastas brädan med tyngd när infästningen görs.

Vilken skruv till Spånskivegolv?

ESSVE Spånskiveskruv är avsedd för montering av spån-, board-, plywood- eller golvspånskivor inomhus, mot träregel. Skruven är tillverkad av härdat stål med blankförzinkad ytbehandling. Huvudet är försett med fyra skärande rillor som försänker skruven och lämnar en slät yta utan stickor.

Hur får man golv rakt?

Det går bra att lägga golvgolv när det undre golvet är linoleum, klinker, trä eller pvc. Du ska alltså se till att det underliggande golvet är rakt, torrt och friskt. Heltäckningsmattor och nålfiltsmattor måste tas bort innan du lägger ditt nya golv.

När ska man lägga trägolv?

Om det är någon årstid som är “bättre” när det gäller läggning av trägolv så är det sent på sommaren när det är hög luftfuktighet. Det går dock utmärkt att lägga golvet även på vintern. När du lägger golv på vintern så är det viktigt att du räknar med att golvet kommer att svälla och lämnar plats längs med väggarna.

Vad ska man tänka på när man lägger golv?

Mät noga upp rummet där du ska lägga ditt nya golv. Försäkra dig om att golvet räcker till hela rummet. För mindre synbara skarvar, lägg golvet i samma riktning som ljuset faller in från fönstren. Om du har ett avlångt rum blir resultatet bäst om du lägger i den riktningen.

Vad ska man tänka på när man lägger parkettgolv?

Parkettgolv kan läggas direkt på existerande plast- eller trägolv, men ytan/underlaget måste vara fast, plant, rent och torrt. Är det små svackor i undergolvet kan dessa fyllas upp med grålumppapp. Om du misstänker fukt i undergolvet eller om golvet ska läggas på en betongplatta krävs en ångspärr.

Hur länge ska parkett ligga?

Lägga parkettgolv – flytande läggning. Innan du lägger parkettgolvet: förvara golvet i slutna förpackningar, minst 48 timmar, i rummet där det ska läggas.

Hur länge ska oljat golv torka?

Svar: Olika ytbehandlingsprodukter tar olika lång tid att härda/torka. Generellt bör man vänta minst 24-48 timmar innan man möblerar golvet. En matta eller liknande som täcker golvet, bör inte läggas på förrän cirka två veckor efter ytbehandlingen. Tänk på att ett trägolv aldrig ska utsättas för våta städmetoder.

Hur länge ska laminatgolv ligga inne?

Lägga laminatgolv – flytande läggning. Före läggning: förvara golvet i slutna förpackningar, minst 48 timmar, i rummet där det ska läggas.

Hur länge håller ett parkettgolv?

En massiv ekparkett kan gott och väl klara sig utan slipning i mer än tio år under förutsättning att det inte utsätts för onormalt slitage. Ett furugolv kan å andra sidan behöva slipas om oftare, kanske så mycket som vart fjärde, femte år om man vill undvika ett alltför slitet golv.

Hur spikar man spontat golv?

Golvbrädan spikas eller skruvas dolt i sponten i varje golvbjälke. Använd försinkad spik eller själv borrande specialskruv. Spika eller skruva in på skrå (45o) på brädans fjädersida. Spikar du, försänk med en dorn.