:

När tecknas dolda fel försäkring?

Innehållsförteckning:

  1. När tecknas dolda fel försäkring?
  2. Vad kostar dolda fel-försäkring bostadsrätt?
  3. Vad kostar dolda fel-försäkring Anticimex?

När tecknas dolda fel försäkring?

Du kan teckna en Dolda felförsäkring om: Fastigheten är förmedlad av en fastighetsmäklare. Försäkring som kräver besiktning av byggnad och/eller konstruktion har utförts av, av försäkringsbolaget godkänd besiktningsman. Försäkringen tecknas senast på dagen för tillträde på fastigheten.

Vad kostar dolda fel-försäkring bostadsrätt?

Kostnaden för en dolda fel-försäkring beror på försäkringsbeloppets storlek, ju större försäkringsbelopp desto dyrare försäkring. Räkna med att priset på en dolda fel-försäkring för hus är omkring 10 000 kronor och för bostadsrätt cirka 5 000 kronor.

Vad kostar dolda fel-försäkring Anticimex?

Försäkringen kostar 7 500 kr. Notera att kostnaden för besiktningen inte ingår i priset.