:

Finns det grå asfalt?

Innehållsförteckning:

  1. Finns det grå asfalt?
  2. Hur fungerar kallasfalt?
  3. Har ersatts av asfalt?
  4. Hur stelnar kallasfalt?

Finns det grå asfalt?

För att det är vad många av oss är vana vid att tänka. Men faktum är att asfalt kan ha många färger. Och då inte bara 50 nyanser av grått. Färgad asfalt finns och den kan ha en mängd olika kulörer.

Hur fungerar kallasfalt?

Kallasfalt (reparationsasfalt) är en bituminös massa av halvsyntetiskt stenkol avsedd att laga sprickor, potthål och tjälskott i betong, oljegrus och asfalt. Den kan även användas för att jämna ut hjulspår.

Har ersatts av asfalt?

Och sedan 2016 producerar de i samarbete med Stora Enso en asfalt där en del bitumen har ersatts med lignin. Försök har gjorts även i Sverige. Peab har som en del i ett europeiskt projekt tillsammans med Sekab, tillverkat asfalt där bindemedlet delvis ersatts med lignin, och som de lagt ut på en sträcka i Sundsvall.

Hur stelnar kallasfalt?

Kall reparationsasfalt innehåller precis som varm asfalt bitumen, men av en typ som inte behöver värmas för att bli mjuk. I materialet ingår också ett häftmaterial. Den kalla massan kan användas mellan -25 och +50 grader direkt från burken. Överflödig massa kan sparas till ett senare tillfälle.