:

Vilka kurser ingår i Veterinärprogrammet?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka kurser ingår i Veterinärprogrammet?
 2. Hur pluggar man till veterinär?
 3. Var finns veterinärutbildningen?
 4. Vad krävs för att bli Hästveterinär?
 5. Vad är veterinärutbildningen?
 6. Hur veter det?
 7. Hur lång är utbildning till veterinär?
 8. Hur många platser finns det på veterinärprogrammet?
 9. Vilket gymnasium ska jag välja om jag vill bli veterinär?
 10. Vad gör en Djursjukskötare?
 11. Hur lång tid tar det att bli veterinär?
 12. Hur många poäng för veterinär?
 13. Hur lång tid tar det för att bli läkare?
 14. Var kan man läsa till veterinär i Sverige?
 15. Hur kan man se hur många Antagningspoäng?

Vilka kurser ingår i Veterinärprogrammet?

 • Livsmedelssäkerhet, 13,5 hp (veterinärmedicin, G2F)
 • Försöksdjursmedicin, 3 hp (veterinärmedicin, G2F)
 • Vetenskapligt förhållningssätt, 9 hp (veterinärmedicin, G2F)
 • Klinisk anatomi och klinisk propedeutik, 11,5 hp (veterinärmedicin, G2F)
 • Klinisk veterinärmedicin, 104 hp (veterinärmedicin, A1N)

Hur pluggar man till veterinär?

För att bli veterinär är behörigheten är grundläggande behörighet + Biologi 2, Kemi 2, Fysik 2 och Matte 4. Det är kurser som man får på Naturvetenskapsprogrammet med inrikting natur. Efter gymnasiet går man Veterinärprogrammet på högskola. Utbildningen är 5,5 år.

Var finns veterinärutbildningen?

Du som vill läsa en veterinärutbildning i Sverige ska vända dig till Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala (SLU).

Vad krävs för att bli Hästveterinär?

För att bli veterinär är det bästa valet att läsa Naturvetenskapsprogrammet med inriktning Naturvetenskap i gymnasiet. Där får du den grundläggande behörighet samt särskild behörighet i matematik, fysik, kemi och biologi som krävs för att kunna söka till veterinärprogrammet.

Vad är veterinärutbildningen?

Vad är en veterinärutbildning? En veterinärutbildning eller veterinärprogram innebär vanligtvis 6 års studier. De teoretiska studierna varvas med praktiska kliniska studier och leder till en veterinärexamen, Master of Science in Veterinary Sciences eller Veterinary Doctor.

Hur veter det?

Det är Jordbruksverket som utfärdar den svenska veterinärlegitimationen. Om man genomgått en godkänd veterinärutbildning i något EU-land får man arbeta som veterinär inom hela EU-området, men man måste först ansöka om och erhålla veterinärlegitimation från det aktuella landet.

Hur lång är utbildning till veterinär?

Inom läkemedelsindustrin är veterinärerna sysselsatta med forskning och utvecklingsarbete. Veterinärutbildningen omfattar 5,5 år och den sista terminen innehåller examensarbete och fördjupning.

Hur många platser finns det på veterinärprogrammet?

Det finns 100 utbildningsplatser i Sverige för de som vill bli veterinär. Omkring 20 procent per år slutför, av olika anledningar, inte utbildningen.

Vilket gymnasium ska jag välja om jag vill bli veterinär?

På Naturvetenskapsprogrammet får du lära dig att tänka kritiskt, föra logiska resonemang och lära dig värdera olika påståenden. Vill du kanske studera till att bli läkare, veterinär, astronom, företagsutvecklare eller bli forskare så ska du gå naturvetenskapsprogrammet.

Vad gör en Djursjukskötare?

Djursjukskötare arbetar främst med omvårdnad av häst, hund, katt och andra sällskapsdjur på djursjukhus och djurkliniker. De utför självständigt viss behandling, vaccination och undersökning.

Hur lång tid tar det att bli veterinär?

Inom läkemedelsindustrin är veterinärerna sysselsatta med forskning och utvecklingsarbete. Veterinärutbildningen omfattar 5,5 år och den sista terminen innehåller examensarbete och fördjupning. Efter avslutad utbildning ansöker du om veterinärlegitimation som utfärdas av Jordbruksverket.

Hur många poäng för veterinär?

Det är också viktigt att man har tillräckligt hög meritpoäng för att komma in på veterinärprogrammet. Det brukar ligga väldigt högt, över 20 poäng, vilket betyder A i alla ämnen. Det är alltså mycket matte som krävs och du behöver även få A i alla kurser.

Hur lång tid tar det för att bli läkare?

Läkarprogrammet är sedan höstterminen 2021 12 terminer, det vill säga 6 år. Den nya läkarutbildningen är legitimationsgrundande. Det innebär att du efter läkarexamen kan ansöka om läkarlegitimation hos Socialstyrelsen.

Var kan man läsa till veterinär i Sverige?

Utlandsstudier. Det finns bara ett universitet som utbildar veterinärer i Sverige, Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, i Uppsala (www.slu.se). Inom veterinärprogrammet på SLU finns möjlighet att under begränsade perioder läsa utbyteskurser i andra länder.

Hur kan man se hur många Antagningspoäng?

Vad är antagningspoäng? Antagningsstatistik tas fram efter varje antagningsomgång till högskolan/universiteten, och antagningspoängen/meritvärdet visar helt enkelt vad den sist antagna till respektive utbildning hade för gymnasiebetyg eller högskoleprovsresultat.