:

Var köper man virke?

Innehållsförteckning:

 1. Var köper man virke?
 2. Hur mycket har virket ökat i pris?
 3. Hur dyrt är Ek?
 4. Vad kostar en kubik virke?
 5. Vad kostar en kubikmeter virke?
 6. Hur dyrt är Björk?
 7. Har virket blivit dyrare?
 8. Hur mycket har virket gått upp?
 9. Vad kostar träslaget bok?
 10. Var köper man Bokträ?

Var köper man virke?

Virke
 • Byggmax har allt du behöver för hemmabygget.
 • Byggmax har rätt virke för ditt bygge.
 • Byggmax har virke från golv till tak.
 • Byggmax har rätta virket för ditt renoveringsprojekt.

Hur mycket har virket ökat i pris?

Att sågverken som sätter priset på sina trävaror anger USA som en anledning är dock svårsmält eftersom virkespriset i USA gått ner med mer än 52 % sedan toppen i våras. Nuvarande terminer på virke hos Nasdaq är nu under $800 eller ca 2.900 kr per kubikmeter sågad vara.

Hur dyrt är Ek?

Stora prisskillnader. En grov ekstock av Diamantklass kan betalas med 5000 kronor per kubikmeter eller mer medan blockstock och Kährstimmer landar på mindre än hälften så mycket. Priset för bränsleved och vrak ligger omkring 200 kronor kubikmetern.

Vad kostar en kubik virke?

Prisstatistiken som LRF konsult tagit fram visar att riksgenomsnittet, det vill säga det genomsnittliga priset per skogskubikmeter i hela landet, har stigit till 435 kr/m3sk vilket är en ökning med 2,9 procent och samtidigt det högsta genomsnittspriset som uppmätts sedan LRF Konsult började sammanställa statistik 1995.

Vad kostar en kubikmeter virke?

Prisstatistiken som LRF konsult tagit fram visar att riksgenomsnittet, det vill säga det genomsnittliga priset per skogskubikmeter i hela landet, har stigit till 435 kr/m3sk vilket är en ökning med 2,9 procent och samtidigt det högsta genomsnittspriset som uppmätts sedan LRF Konsult började sammanställa statistik 1995.

Hur dyrt är Björk?

Sortiment:
TräslagTjocklekPris/m²
BJÖRK26639 kr
BJÖRK381080 kr
BJÖRK501542 kr

Har virket blivit dyrare?

Priserna på virke har stigit kraftigt under det senaste året och första juli höjdes priserna igen. Uppgången beror bland annat på en stark marknad i USA. Den senaste tiden har priserna i USA fallit tillbaka, men ligger fortfarande på höga nivåer. På brädgårdar är efterfrågan från kunderna fortsatt hög, trots priserna.

Hur mycket har virket gått upp?

Även virkespriserna har gått upp, men inte alls på samma sätt som priset för sågade trävaror. Branschföreningen Skogsindustrierna uppger för tidningen ATL att prisindex för sågade trävaror på export har stigit med 38 procent mellan januari 2020 och mars 2021. För den svenska marknaden är uppgången 26 procent.

Vad kostar träslaget bok?

Det går 1 miljon kubikcentimeter på en kubikmeter. Din fråga gör att det blir bara mellan 3 och 6 hundradels öre för en kubikcentimeter bok. Eller mellan 3 kronor per kubikmeter om man räknar om det till rätt handelsmått.

Var köper man Bokträ?

Du kan fråga bygg- och trävaruhandeln, eller våra grossister eller våra lövsågande medlemmar.