:

Hur ska man beskära äppelträd?

Innehållsförteckning:

 1. Hur ska man beskära äppelträd?
 2. Hur beskära vildvuxet äppelträd?
 3. Hur klippa Vattenskott på äppelträd?
 4. Hur ska jag beskära Plommonträdet?
 5. Hur ofta ska man beskära äppelträd?
 6. Hur ska man beskära päronträd?
 7. Hur beskära Paradisäpple?
 8. När ska päronträd klippas?
 9. Var klippa Vattenskott?
 10. Kan man klippa Björk?
 11. När ska jag beskära Plommonträdet?
 12. När ska Bigarråträd beskäras?
 13. Kan man beskära äppelträd för mycket?
 14. När ska Paradisäppelträd beskäras?
 15. Hur beskära Prydnadsapel?
 16. När ska äpplen beskäras?
 17. När ska man beskära ett plommonträd?
 18. Kan man klippa björk?

Hur ska man beskära äppelträd?

Använd en vass och ren sekatör och klipp bort alla grenar som växer inåt i kronan eller som konkurrerar med varandra (se bild). Även grenar som har väldigt spetsiga grenvinklar (växer mycket uppåt istället för utåt) tas bort då de annars riskerar att fläkas sönder av tyngden från frukterna.

Hur beskära vildvuxet äppelträd?

Beskärning av vildvuxna och äldre träd med god växtkraft bör göras under sensommar/höst (juli-september) för att minska mängden nya skott. Träden är då inriktade på fruktbildning. Gallring av vattenskott görs också helst under denna period.

Hur klippa Vattenskott på äppelträd?

Om du beskurit trädet hårt på våren kan du få mycket vattenskott som går rakt upp i kronan. Under sensommaren är dessa mjuka och lätta att klippa bort. Ta bort en tredjedel av dessa för att gynna fortsatt utveckling av kronan och riklig fruktsättning.

Hur ska jag beskära Plommonträdet?

Använd en vass och ren sekatör och klipp bort alla grenar som växer inåt i kronan eller som konkurrerar med varandra. Även grenar som har väldigt spetsiga grenvinklar (växer mycket uppåt istället för utåt) tas bort då de annars riskerar att fläkas sönder av tyngden från frukterna.

Hur ofta ska man beskära äppelträd?

Underhållsbeskärning av äppelträd bör genomföras varje år för att upprätthålla en god och jämn skörd och för att trädet ska behålla sin vackra form. Vissa beskär mer sällan än en gång per år, men då blir arbetet betydligt mer gediget och krävande när det väl måste utföras.

Hur ska man beskära päronträd?

Använd en vass och ren sekatör och klipp bort alla grenar som växer inåt i kronan eller som konkurrerar med varandra (se bild). Även grenar som har väldigt spetsiga grenvinklar (växer mycket uppåt istället för utåt) tas bort då de annars riskerar att fläkas sönder av tyngden från frukterna.

Hur beskära Paradisäpple?

Äpple, även paradisäpple, kan i princip beskäras på vårvintern, men detta ökar antalet vattenskott. Om det inte är ett problem så kan du göra det under en torr, solig och inte för kall period på vårvintern. Plommonträd bör beskäras efter skörden under JAS-perioden.

När ska päronträd klippas?

Själva stommen i trädet ska inte röras i ett gammalt träd – förutsatt att man byggt upp trädet rätt från början. Man vill ha kronan lagom gles och luftig då det släpper in mera ljus och förebygger sjukdomar. Äldre päronträd beskärs med fördel under den s k JAS-perioden (juli, augusti, september).

Var klippa Vattenskott?

Du slipper vattenskotten lättast genom att riva av dem med handkraft medan de är små. Har de vuxit sig stora bör du skära av dem så tätt inpå stammen som möjligt. En utbuktning på trädet kan bildas om du har kapat en gren och lagt snittet för tätt inpå stammen – på fel sida av den så kallade grenkragen.

Kan man klippa Björk?

En björk ska inte beskäras i kronan men om de skulle behöva få en högre stam så kan de stammas upp. Det är viktigt att inte beskära björk för mycket eller ta bort för grova grenar eftersom risken för röta är stor. Se till att absolut inte skada barken eftersom den bortskavda nävern inte återbildas.

När ska jag beskära Plommonträdet?

Plommonträd mår bra av att beskäras, men hur och när beskärningen ska ske beror lite på vad du vill uppnå. En beskärning sent på våren främjar skottillväxt på ett nyplanterat träd, men vill du istället minska trädets storlek och slippa få vattenskott är det bättre att vänta till augusti.

När ska Bigarråträd beskäras?

Man vill ha kronan lagom gles och luftig då det släpper in mera ljus och förebygger sjukdomar. Äldre körsbärsträd beskärs med fördel under den s k JAS-perioden (juli, augusti, september), då de annars lätt drabbas av sjukdomen gummiflöde.

Kan man beskära äppelträd för mycket?

Vissa beskär mer sällan än en gång per år, men då blir arbetet betydligt mer gediget och krävande när det väl måste utföras. Att kontinuerligt ta bort skadade och döda grenar minskar dessutom risken för att trädet ska angripas av svamp och sjukdomar.

När ska Paradisäppelträd beskäras?

Äpple, även paradisäpple, kan i princip beskäras på vårvintern, men detta ökar antalet vattenskott. Om det inte är ett problem så kan du göra det under en torr, solig och inte för kall period på vårvintern. Plommonträd bör beskäras efter skörden under JAS-perioden.

Hur beskära Prydnadsapel?

För prydnadsapel rekommenderas inte beskärning men om de är så grova och tunga som du skriver så kanske man får beskära det som ett äppelträd. Ta bort grenar som går in mot stammen och de som har en riktigt spetsig grenvinkel mot stammen. Dessa bryts lätt av vid blåst eller om de blir för tunga av frukt.

När ska äpplen beskäras?

När på året ska man beskära äppelträden? För yngre träd som ska beskäras under uppbyggnadsfasen är mars-maj en bra period, medan äldre äppelträd som ska underhållsbeskäras med fördel kan genomgå detta under den så kallade JAS-perioden, alltså under juli, augusti eller september.

När ska man beskära ett plommonträd?

Plommonträd mår bra av att beskäras, men hur och när beskärningen ska ske beror lite på vad du vill uppnå. En beskärning sent på våren främjar skottillväxt på ett nyplanterat träd, men vill du istället minska trädets storlek och slippa få vattenskott är det bättre att vänta till augusti.

Kan man klippa björk?

En björk ska inte beskäras i kronan men om de skulle behöva få en högre stam så kan de stammas upp. Det är viktigt att inte beskära björk för mycket eller ta bort för grova grenar eftersom risken för röta är stor. Se till att absolut inte skada barken eftersom den bortskavda nävern inte återbildas.