:

Vad är en personundersökning?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är en personundersökning?
 2. Vad är en personutredning?
 3. Vad innebär en personundersökning i ett brottmål?
 4. Vad innebär en villkorlig dom?
 5. När ska Personutredning inhämtas?
 6. Varför får man brev från Kriminalvården?
 7. Vad menas med villkorligt fängelse?
 8. Vad händer om man missköter frivården?
 9. Vad händer om man inte sköter frivården?
 10. Hur länge har man skyddstillsyn?
 11. Vem får frivård?
 12. Vad får man skicka till en intagen?
 13. Får häktade skriva brev?
 14. Vilka brott får man samhällstjänst för?
 15. Vad ger två års fängelse?
 16. Vad händer om man inte sköter skyddstillsyn?

Vad är en personundersökning?

En personundersökning handlar om att undersöka en misstänkts personliga förhållanden när fängelse i sex månader eller mer, skyddstillsyn eller särskild vård är aktuellt.

Vad är en personutredning?

Om du är misstänkt för brott beställer domstolen ofta en personutredning från Kriminalvården inför kommande rättegång. Personutredningen görs på uppdrag av domstolen för att bedöma vilken typ av påföljd som skulle vara lämplig om du döms.

Vad innebär en personundersökning i ett brottmål?

Domstolen kan beställa en personutredning av frivården inför en kommande rättegång i brottmål. Det innebär att frivården ska träffa personen som är misstänkt för brott och göra en bedömning av vilken typ av påföljd som skulle vara lämplig om personen döms.

Vad innebär en villkorlig dom?

Villkor och prövotid Den som döms till villkorlig dom får en prövotid på två år, men ingen övervakning. Om man missköter sig under prövotiden och begår nya brott kan den villkorliga domen omvandlas till ett annat straff. En villkorlig dom förenas i de allra flesta fall med böter eller med samhällstjänst.

När ska Personutredning inhämtas?

1 § När det i ett brottmål för att avgöra påföljdsfrågan eller annars behövs en särskild utredning om en misstänkts personliga förhållanden eller om åtgärder som kan antas bidra till att han eller hon avhåller sig från fortsatt brottslighet, skall ett yttrande inhämtas från Kriminalvården.

Varför får man brev från Kriminalvården?

Intagna på häkten och anstalter har rätt att ta emot brev. Kriminalvården skickar vidare cirka 70 privata brev om dagen, som kommer från familj och vänner till intagna. ... Av säkerhetsskäl kontrolleras all post.

Vad menas med villkorligt fängelse?

Domstolen kan döma ut straffet villkorlig dom om brottet kräver ett strängare straff än böter. Den som dömts till en villkorlig dom har en prövotid under två år. Den som är dömd till en villkorlig dom har i vanliga fall ingen kontakt med Kriminalvården.

Vad händer om man missköter frivården?

Under din övervakning är du skyldig att träffa frivården och din lekmannaövervakare efter vad ni bestämt. ... Om du missköter din övervakning eller det du ålagts (t. ex. nykterhetskontroller) anmäler Kriminalvården det till övervakningsnämnden.

Vad händer om man inte sköter frivården?

Om du inte sköter din övervakning så får övervakningsnämnden veta det. och att du måste träffa din övervakare oftare. för till exempel droger. Nämnden kan också ge dig en varning.

Hur länge har man skyddstillsyn?

Övervakning och prövotid I stället för att dömas till fängelse kan en tilltalad dömas till skyddstillsyn. Då löper en prövotid på tre år. Under prövotiden ska den dömde sköta sig och försörja sig efter förmåga. Skyddstillsyn kan kombineras med andra straff, till exempel fängelse, dagsböter och/eller samhällstjänst.

Vem får frivård?

Frivården övervakar klienter som är villkorligt frigivna, har skyddstillsyn, ungdomsövervakning, samhällstjänst eller övervakas med hjälp av fotboja. ... Det gör frivården för alla dömda, även de som ska avtjäna straff i fängelse.

Vad får man skicka till en intagen?

Den som sitter i häkte eller på anstalt får inte ta emot pengar utifrån, varken från anhöriga eller andra. Läs mer om pengar till intagna. Teckningar, tidningar och böcker är oftast tillåtet att skicka. Kontakta häktet eller anstalten i förväg, så du inte riskerar att skicka något i onödan.

Får häktade skriva brev?

Intagna på häkten och anstalter har rätt att ta emot brev. Även om man inte vet var den intagna sitter kan man skicka brev via Kriminalvården. Kriminalvården skickar vidare cirka 70 privata brev om dagen, som kommer från familj och vänner till intagna.

Vilka brott får man samhällstjänst för?

Innehåll. Domstolen kan döma till samhällstjänst för brott som annars skulle ha lett till upp till ett års fängelse. Samhällstjänsten kontrolleras av frivården och om den dömde missköter samhällstjänsten genom att till exempel vara alkohol-eller drogpåverkad på arbetsplatsen kan istället fängelse dömas ut.

Vad ger två års fängelse?

Misshandel ger böter eller fängelse i högst 2 år. Är misshandeln grov kan det ge 1 till 10 års fängelse.

Vad händer om man inte sköter skyddstillsyn?

Övervakning och prövotid I stället för att dömas till fängelse kan en tilltalad dömas till skyddstillsyn. Då löper en prövotid på tre år. Under prövotiden ska den dömde sköta sig och försörja sig efter förmåga. Skyddstillsyn kan kombineras med andra straff, till exempel fängelse, dagsböter och/eller samhällstjänst.