:

När börjar småviltsjakten i Norrbotten?

Innehållsförteckning:

 1. När börjar småviltsjakten i Norrbotten?
 2. Var kan man jaga ripa?
 3. När startar ripjakten 2021?
 4. När startar bockjakten 2021?
 5. Varför jagas ripa?
 6. När börjar jaktsäsongen 2021?
 7. När börjar Jaktåret 2021?
 8. Hur jagas ripa?

När börjar småviltsjakten i Norrbotten?

Sedan 2017 har jägare som är bosatta i Sverige företräde till småviltsjakt på statlig mark ovanför odlingsgränsen i Norrbottens och Västerbottens län och på renbetesfjällen i Jämtlands län. Företrädet gäller till och med 15 september varje säsong.

Var kan man jaga ripa?

Både hundarna och guiderna har jagat många gånger på alla områden och vet vart riporna brukar befinna sig och tar er dit på bästa sätt.
 • Jaktområde Åre och Storulvån. ...
 • Jaktområde Skäckerfjällen/Sösjöfjällen. ...
 • Offerdalsfjällen. ...
 • Jaktområde Funäsdalen/Flatruet/Särvfjället.

När startar ripjakten 2021?

Försäljningen av dagskort inför ripjakten i Sverige börjar den 20/8 2021 men det skiljer lite mellan länen, se nedan.

När startar bockjakten 2021?

Nya jakttider 2021 Vårjakt på råbock i hela landet mellan 1 maj och 15 juni. Jakttid på rådjur förlängs till 31 januari i hela landet. Ingen allmän jakttid på kronhind.

Varför jagas ripa?

Så länge man vet har samerna jagat ripa. Tidigare för att dryga ut det egna matförrådet, i dag för avsalu som binäring till renskötseln. En av ripjägarna är John Kuhmunen.

När börjar jaktsäsongen 2021?

Älgskötselområden och licensområden: 1 september–26 september 2021 samt 11 oktober 2021–31 januari 2022. Oregistrerade områden: Älgkalv får jagas 1 september–5 september 2021.

När börjar Jaktåret 2021?

Jakttiden för älg under jaktåret 2021/2022 kommer att vara: 1 – 5 september 2021 (fem dagar).

Hur jagas ripa?

Såväl dalripa som fjällripa jagas. Vid jakt med hund används hagelvapen och fågeln skjuts på relativt korta avstånde i uppfloget. Vid smygjakt används kulvapen, och med hänsyn till bristande kulfång på kalfjället har man där begränsat tillåtna kalibrar.