:

Vad är Tandvårdsmottagning?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är Tandvårdsmottagning?
 2. Vad ingår i frisktandvård Västra Götaland?
 3. Vilka områden ansvarar Folktandvården för?
 4. Hur vet man vilken tandläkare man har?
 5. Vad ingår i frisktandvård?
 6. Vad ingår i Tandfriskvård?
 7. Vem äger Folktandvården Skåne?
 8. Är Folktandvården Region Skåne?
 9. Vem driver Folktandvården?
 10. Vad är målet med Tandvårdslagen?

Vad är Tandvårdsmottagning?

På en tandvårdsmottagning finns det olika yrkesgrupper som har olika typer av utbildning. Det är upp till varje mottagning vilken service de erbjuder sina patienter, men det är vanligt att en tandläkare och tandhygienist arbetar tillsammans.

Vad ingår i frisktandvård Västra Götaland?

När du lämnar den avgiftsfria tandvården kan du teckna avtal om Frisktandvård. Undersökningar, personligt egenvårdsprogram, akuttandvård, hjälp och råd på distans via Folktandvården Online, lagningar, specialisttandvård, kirurgi och andra behandlingar – det mesta ingår.

Vilka områden ansvarar Folktandvården för?

Folktandvården ansvarar för såväl allmäntandvård som specialisttandvård till barn, ungdomar och vuxna. I ansvaret för barn- och ungdomstandvården ingår även ett områdesansvar. Folktandvårdens klinik Mun- och Käkcentrum ansvarar för specialisttandvården. På kliniken finns fasta tjänster i käkkirurgi och ortodonti.

Hur vet man vilken tandläkare man har?

För att få veta om din mottagning är ansluten kan du fråga när du bokar tid. Sök din tandläkare genom att besöka besöka webbplatsen hos Folktandvården eller Privattandläkarna.

Vad ingår i frisktandvård?

När du lämnar den avgiftsfria tandvården kan du teckna avtal om Frisktandvård. Undersökningar, personligt egenvårdsprogram, akuttandvård, hjälp och råd på distans via Folktandvården Online, lagningar, specialisttandvård, kirurgi och andra behandlingar – det mesta ingår.

Vad ingår i Tandfriskvård?

I Frisktandvård ingår
 • Akuttandvård inom Folktandvården i hela Sverige.
 • Förebyggande tandvård.
 • Tandkronor.
 • Ett unikt, personligt frisktandvårdsprogram.
 • Lagningar och rotfyllningar.
 • Möjlighet att ta med ditt avtal om du flyttar.
 • Regelbundna undersökningar.
 • Röntgen.

Vem äger Folktandvården Skåne?

Folktandvården Skåne är ett bolag, helägt av Region Skåne med cirka 1 500 anställda. Vi finns på 44 orter runtom i Skåne och består av 70 kliniker för allmäntandvård, specialisttandvård och sjukhustandvård.

Är Folktandvården Region Skåne?

Folktandvården Skåne - Folktandvården Skåne.

Vem driver Folktandvården?

Folktandvården Stockholm är ett aktiebolag som ägs av Region Stockholm.

Vad är målet med Tandvårdslagen?

En sammanfattning av lagen Med tandvård avses åtgärder för att förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador i munhålan. Målet för tandvården är en god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen, och tandvården ska bedrivas så att den uppfyller kraven på en god tandvård.