:

Kan man odla julgranar?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man odla julgranar?
 2. Kan man beskära en gran?
 3. Varför dör julgranen?
 4. Hur lyckas med julgran?
 5. Var odlas Kungsgranar?
 6. När skördas julgranar?
 7. När kan man beskära en Enbuske?
 8. Kan man beskära Sockertoppsgran?
 9. Varför torkar granen?
 10. Var kommer kungsgranen ifrån?
 11. Hur snabbt växer kungsgran?
 12. Hur många julgranar per hektar?
 13. Hur ofta har granen kottar?
 14. När ska man klippa barrväxter?
 15. När ska man klippa tall?
 16. Kan man beskära barrväxter?
 17. Varför tappar granen skott?

Kan man odla julgranar?

Optimalt för odling av julgranar är sluttningar med rörligt grundvatten och med ett pH på 5 (vanlig gran) eller 6 (ädelgran). Odlingen bör placeras i lä. ... Folk har många olika anledningar att odla gran: "Mindre arbete än gurkor", "komplement till granar ur skogen, "eget intresse". För många blir det ändå god lönsamhet.

Kan man beskära en gran?

Det är inte säkert att det är nödvändigt med någon beskärning, men om det ska utföras så är det under sommaren och hösten som det är bäst läge för beskärning. Toppen på granen ska däremot aldrig kapas, men annars kan du beskära ganska fritt för att nå en önskvärd form på din gran.

Varför dör julgranen?

Eftersom granen behöver rikligt med vatten dör den efter en tid. Särskilt om den inte får vatten löpande i början. ... Temperaturen i skogen under hösten har stor betydelse för hur granen klarar sig inomhus. Forskning visar att varma höstar gör att julgranarna barrar fortare.

Hur lyckas med julgran?

Sköt om din gran, så håller den längre Vattna! Massor! Kontrollera julgransfoten varje dag – speciellt i början. Om du har möjlighet, låt granen vänja sig stegvis vid temperaturförändringen från utomhus till inomhus genom att låta granen stå svalt i ett garage eller en källare en dag innan den får flytta in.

Var odlas Kungsgranar?

Kungsgran är ursprungligen från Georgien. Här växer de träd som ger frön för växterna vi använder i produktionen av julgranar. Frön planteras i plantskola där de är i två år.

När skördas julgranar?

Julgranar är färskvara Hemma på gården sorterar de dem efter storlek och leverans. Eftersom granarna inte bör vara äldre än en vecka när de säljs hugger de kontinuerligt från slutet av november till veckan innan jul.

När kan man beskära en Enbuske?

En – beskärs i mars-april innan tillväxten kommit igång. Toppa in de grenar som sticker iväg för långt med en sekatör så att plantan hålls balanserad.

Kan man beskära Sockertoppsgran?

Jag undrar då om man kan beskära en sockertoppsgran, och hur mycket? ... Nej, det blir inte bra att om man beskär den uppifrån, men jag har en idé som jag använt själv med gott resultat: stamma upp den! Det betyder att du tar bort alla grenarna nerifrån och lämnar kvar en krona, dvs. gör ett litet träd av den.

Varför torkar granen?

När granens rötter inte kan arbeta normalt, får barren svårt att hushålla med vatten. Det innebär att granen inte bara torkar på torr mark utan även på blöt mark. – Tallen hushållar bättre med vattnet, förmodligen genom att klyvöppningarna i barren är bättre konstruerade.

Var kommer kungsgranen ifrån?

Ursprungligen kommer kungsgranen från Turkiet och Kaukasus. De flesta kungsgranar som säljs som julgranar i Sverige importeras från odlingar i Danmark.

Hur snabbt växer kungsgran?

En julgran växer ungefär 30 cm årligen om man underhåller den. Det tar mellan 6-10 år för en julgran att bli “fullvuxen” det vill säga “julgranshög”.

Hur många julgranar per hektar?

Av uppsatsen framgår att granarna huggs i genomsnitt var tionde år. Om man odlar ädelgran blir det runt 4 500 huggfärdiga granar per hektar och för vanlig gran är motsvarande siffra runt 7 000.

Hur ofta har granen kottar?

Gran saknar vissa år kottar helt och andra år produceras rikligt med kottar, sällan eller aldrig två år i följd. Tall producerar kottar i stort sett varje år, men med stora variationer och två kottår kan komma i följd.

När ska man klippa barrväxter?

När beskär man tujor och barrväxter. Generellt kan man beskära de flesta barrväxter både på våren före växtperioden och på hösten, i september, när de slutat växa. För häckar av gran, tuja och idegran är september en idealisk beskärningstid.

När ska man klippa tall?

Beskärningen bör ske under våren innan tillväxten sätter igång. För att få tallen att hålla sig tät och inte skjuta på höjden så måste årsskotten ständigt toppas på alla grenarna. Det görs i juni, juli.

Kan man beskära barrväxter?

Barrväxter ska som regel beskäras så att det alltid sitter kvar lite gröna barr under snittet eftersom de inte kan bryta nya skott från kala grenar. Undantaget är idegran som tål betydligt hårdare beskärning. Thuja, idegran och gran ger fina häckar och måste hållas efter årligen.

Varför tappar granen skott?

Detta är en trolig ekorrskada! Ekorrarna gillar granens blomanlag varför de biter av de yttersta skottspetsarna för att komma åt blomknopparna. Det brukar bli alldeles grönt med nedfallna skott under vissa träd.