:

Hur går jag ur facket Transport?

Innehållsförteckning:

  1. Hur går jag ur facket Transport?
  2. Hur länge får man jobba extra?
  3. Hur länge kan man vara timvikarie?
  4. Hur går jag ur facket Seko?
  5. Hur går man ur vision?

Hur går jag ur facket Transport?

Hur gör jag? Ring 010-480 30 00 så får du hjälp med utträdet.

Hur länge får man jobba extra?

Det finns inga regler för hur kort en visstidsanställning kan vara. Blir du exempelvis anställd för att arbeta tre timmar en dag och ytterligare tre timmar nästa dag, är detta rent arbetsrättsligt två olika visstidsanställningar. Ändå tillämpar många arbetsgivare "timanställning".

Hur länge kan man vara timvikarie?

"Om en arbetstagare under en femårsperiod har varit anställd hos arbetsgivaren i antingen allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år, eller som vikarie i sammanlagt mer två år, övergår anställningen till en tillsvidareanställning."

Hur går jag ur facket Seko?

På vår webbplats finns ett formulär som medlemmen fyller i och skickar in för att avsluta medlemskapet. Den sista medlemsdagen blir den sista dagen i den månad som medlemmen anger som önskad utträdesmånad. Det går aldrig att avsluta medlemskapet retroaktivt.

Hur går man ur vision?

Om du ändå vill lämna Vision ska du kontakta Vision, telefon 0771 44 00 00, välj knappval 3 (sedan knappval 3). Vi skickar en utträdesanmälan, eftersom utträdet ska vara skriftligt. Uppsägningstiden är tre månader och börjar räknas från den sista dagen den månad en skriftlig ansökan har kommit in till Vision.