:

Hur många anställda har företaget?

Innehållsförteckning:

  1. Hur många anställda har företaget?
  2. Hur mycket tjänar ett företag?
  3. Hur många anställda har små företag?

Hur många anställda har företaget?

Antal företagAntal anställda
Mikroföretag (1-9)240 415615 409
Små företag (10-49)37 324727 811
Medelstora företag (50-249)6 295612 666
Stora företag > 2501 182

Hur mycket tjänar ett företag?

Omsättningen avser företagets totala försäljning Ett företags omsättning är likvärdigt dess sammanlagda intäkter från sålda varor och utförda tjänster under en viss period. Förändringar i omsättningen jämfört med föregående period indikerar företagets tillväxt.

Hur många anställda har små företag?

År 2018 fanns cirka 441 000 småföretag i Sverige, som sysselsatte mellan 1 till 19 personer. Många av de här småföretagen är att betrakta som familjeföretag. Totalt sysselsätter småföretagen 876 000 personer, varav 53 procent är anställda och resterande 47 procent är företagare.