:

Vad kostar en sjukresa i Östergötland?

Innehållsförteckning:

  1. Vad kostar en sjukresa i Östergötland?
  2. Vem har rätt till sjukresor?
  3. Vad kostar en sjuktaxi?
  4. Vad kostar färdtjänst i Norrbotten?
  5. Vad kostar färdtjänst Östergötland?
  6. Vad gäller för färdtjänst?
  7. Vad kostar det att åka med färdtjänst?
  8. Vad kostar sjuktransport Västerås?

Vad kostar en sjukresa i Östergötland?

En sjukresa kostar 80 kronor per enkelresa.

Vem har rätt till sjukresor?

Du kan bara få din sjukresa betald om du har valt att söka vård i den region där du är folkbokförd. Om du på egen hand väljer att vända dig till någon annan region har du inte rätt till ersättning. ... Den vårdpersonal som är legitimerad och ger dig vård kan besluta att du har rätt att åka med taxi.

Vad kostar en sjuktaxi?

En sjukresa med taxi kostar upp till 140 kronor per enkelresa. En kort resa kan kosta mindre. Egenavgiften för resan faktureras i efterhand. Har du rest med en privat taxi ansöker du om ersättning i efterhand för dina utlägg.

Vad kostar färdtjänst i Norrbotten?

Du betalar din bussresa och en medresenär följer med gratis. Vid resa med LTN:s bussar inom Norrbottens län, krävs ett 6 Page 7 speciellt tillstånd som beställs hos färdtjänsten. Du betalar din bussbiljett och mot uppvisande av detta tillstånd får du ha med dig en medresenär gratis.

Vad kostar färdtjänst Östergötland?

Kommunen ersätter 70 % av resans kostnad. Riksfärdtjänst är fritidsresor utanför Östergötland från en kommun till en annan. Riksfärdtjänst är inte detsamma som att åka färdtjänst. Det är inte en bilresa utan en ekonomisk ersättning som du kan få om du inte kan åka tåg eller långfärdsbuss själv.

Vad gäller för färdtjänst?

Du kan få färdtjänst om du har en funktionsnedsättning som gör att du har stora svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med kollektivtrafik. Din funktionsnedsättning ska finnas i mer än tre månader.

Vad kostar det att åka med färdtjänst?

Vid varje resa med färdtjänst betalar du en egenavgift direkt till chauffören. Kostnaden beror på hur lång resa du gör och motsvarar 1,5 gånger biljettpriset för den vanliga kollektivtrafiken. Sjukresor med taxi kostar 200kr per enkelresa med ett högkostnadsskydd på 2 400kr per tolvmånadersperiod.

Vad kostar sjuktransport Västerås?

Boka en sjukresa När du reser med taxi eller speciellt anpassat fordon kan du få resa tillsammans med andra personer. Kostnaden för en enkel resa är 100 kr.