:

Vad är Låsklasser?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är Låsklasser?
 2. Vilka lås är godkända?
 3. Vilken klassning på hänglås?
 4. Vad innebär godkänt lås?
 5. Hur många Låsklasser finns det?
 6. Vad är SSF lås?
 7. Är biltemas mc lås godkänt?
 8. Vad är godkänt hänglås?
 9. Vilket lås till förråd?
 10. Vad är ett godkänt hänglås?
 11. Vad menas med skyddsklass?
 12. Vad betyder hänglås klass 3?
 13. Vad är SSF?
 14. Vilket lås till moped?
 15. Vad är klass C lås?
 16. Vad menas med skyddsklass 1?
 17. Vad är det för skillnad på dessa Elsäkerhets märkningar?
 18. Vad betyder SBSC?

Vad är Låsklasser?

Klassning av dörrlås Dörrlås delas in i fem klasser efter deras inbrottsskyddande funktion. Låsklasserna 1 och 2 används där det inte finns krav på inbrottsskydd. Låsklass 4 har samma användningsområde men låshuset är dessutom borrskyddat. Låssats Assa Entre´+ förstärkning behör.)

Vilka lås är godkända?

Godkänd låsenhet
 • Låshus, antingen cylinderlåshus eller tillhållarlåshus. Det omfattar även flerpunktslås.
 • Låscylinder.
 • Säkerhetsslutbleck.
 • Förstärkningsbehör.
 • Låshus, cylindrar och slutbleck kan vara mekaniska eller elektromekaniska.

Vilken klassning på hänglås?

Elektromekaniskt lås/kodlås Låset ska vara godkänt i klass 3 för att uppfylla minimikravet för godkänd låsenhet.

Vad innebär godkänt lås?

När man pratar om 'godkända lås' refererar man till den kompletta låsenheten. För att bli godkänd ska hela enheten och alla ingående produkter, tillsammans och var för sig, uppfylla kraven i klass 3 enligt SSF 3522.

Hur många Låsklasser finns det?

Klassning av dörrlås Dörrlås indelas i fem klasser efter deras inbrottsskyddande funktion. Kraven på dörrlås definieras i den svenska standarden SS 3522. Låsklasserna 1 och 2 används där det inte finns formella krav på inbrottsskydd eller där kravet på inbrottsskydd måste underordnas kravet på snabb utrymning.

Vad är SSF lås?

SSF tar fram normer som beskriver krav kopplade till framförallt säkerhet och funktion i olika produkter och tjänster. Kraven kommer exempelvis från Svensk Försäkring eller andra aktörer som ställer krav på säkerhet i produkter och tjänster.

Är biltemas mc lås godkänt?

Godkänt lås av SSF (Klass C) för motorcykel och certifierat av SBSC.

Vad är godkänt hänglås?

Hänglås är en av de äldsta låstyperna och har traditionellt använts på kistor, skrin och dörrar. ... Enligt Svenska stöldskyddsföreningen indelas hänglås i fem hänglåsklasser (1 - 5), där hänglåsklass 1 är den lägsta. Ett lås certifierat och intygat i högre klass uppfyller alltid krafen i lägre klass.

Vilket lås till förråd?

Ett oklassat lås är det absolut enklaste låset men passar utmärkt för att hålla obehöriga på avstånd. Vill du säkra upp skåp, lådor, resväskor eller något annat kan vi rekommendera våra kombinationslås. Fördelen är att du slipper hålla reda på en extranyckel vilket kan vara bra om du exempelvis är ute och reser.

Vad är ett godkänt hänglås?

Idag används hänglås i en mängd olika applikationer. ... Enligt Svenska stöldskyddsföreningen indelas hänglås i fem hänglåsklasser (1 - 5), där hänglåsklass 1 är den lägsta. Ett lås certifierat och intygat i högre klass uppfyller alltid krafen i lägre klass.

Vad menas med skyddsklass?

Skyddsklasserna anger det totala mekaniska inbrottsskyddet för en verksamhet, och är uppdelade i tre klasser, skyddsklass 1, 2 och 3. För inbrottsskyddande dörrar finns det sedan 2011 en europeisk standard som heter EN 1627.

Vad betyder hänglås klass 3?

Klass 3: Låsenhet där kraven på inbrottsskydd och behörig manövrering är väsentligare än kraven på snabb utrymning. Klass 3 utgör grundkravet i samtliga skyddsklasser och är den rekommenderade låsningen även för bostäder. Klass 4: Låsenhet för användning.

Vad är SSF?

SSF, förkortning för Svensk Sjuksköterskeförening.

Vilket lås till moped?

För mopedlås gäller klass B eller hänglås och kätting i klass 3. För äldre klass 2-mopeder krävs normalt ett lås, medan kravet på EU-mopeder är dubbla lås. Kontrollera vilka låskrav ditt försäkringsbolag har. Försök att i möjligaste mån låsa fast fordonet i fasta föremål.

Vad är klass C lås?

Din motorcykel bör låsas med ett certifierat MC-lås i klass C, eller med hänglås och kätting i klass 3. Det vanligaste kravet från försäkringsbolag är att motorcykeln ska låsas med två certifierade lås, men kontrollera vad som gäller för just din försäkring. ... Lås fast din MC även när du har den parkerad hemma i garaget.

Vad menas med skyddsklass 1?

Du som har krav på skyddsklass 1 bedöms löpa den lägsta risken för inbrott och därför är skyddskraven mindre omfattande än för de med skyddsklass 2 och 3. ... Dina lokaler ska ha väggar, golv och tak i material som utgör ett gott skydd mot inbrott. Väggar ska också ansluta tätt till både golv- och takbjälklag.

Vad är det för skillnad på dessa Elsäkerhets märkningar?

På elektriska produkter finns det ofta flera märkningar. En del är obligatoriska och andra är mest till för information. ... De märkningar som ska finnas på din produkt är i första hand CE-märket men även en typ/modellbeteckning och ett varumärke eller namn på tillverkaren så produkten kan spåras.

Vad betyder SBSC?

När produkten eller tjänsten blivit certifierad så kan vi rekommendera den. Här hittar du länkar till certifieringsorgan, Svensk Brand och Säkerhetscertifiering (SBSC) AB, som SSF rekommenderar för att certifiera produkter och tjänster enligt SSF normer.