:

Vad betyder ingen Slingsignal?

Innehållsförteckning:

 1. Vad betyder ingen Slingsignal?
 2. Hur hittar jag avbrott på Begränsningskabel?
 3. Kan inte byta Slingsignal?
 4. Kan inte parkoppla Automower?
 5. Hur startar man en Husqvarna Robotgräsklippare?
 6. Hur hitta kabelbrott robotgräsklippare?
 7. Hur skarva Begränsningskabel?
 8. Hur söker man kabelbrott till robotgräsklippare?
 9. Hur hitta Guidekabeln?
 10. Hur byta kretskort laddstation Automower?
 11. Hur nära kan man lägga Begränsningskabel?
 12. Hur funkar Automower Connect?
 13. Hur kommunicerar Automower?
 14. Hur startar man en Automower?
 15. Hur startar man om en robotgräsklippare?
 16. Hur söker man kabelbrott?
 17. Hur funkar Begränsningskabel?
 18. Hur fungerar skarvdon?
 19. Hur mäter man slingan till robotgräsklippare?

Vad betyder ingen Slingsignal?

Får du felmeddelandet "ingen slingsignal" i displayen? Det innebär ett avbrott på begränsningskabeln. Oftast hänger avbrott samman med trädgårdsarbete där spaden eller räfsan har gått lite för djupt.

Hur hittar jag avbrott på Begränsningskabel?

Ställ in sändaren på ton, då skickas det ut en signal i slingan som uppfattas av mottagaren. Ta dig till det område du misstänker att begränsningsslingan har gått av och börja söka av den. Så länge mottagaren ger en signal är kabeln hel. När den tystnar har du hittat avbrottet.

Kan inte byta Slingsignal?

Ibland kan felet “Ingen slingsignal” beror på att begränsningsslingan inte har kontakt med laddstationen. Detta kan uppstå i samband med att man lossade kablarna, t ex inför vinterförvaring eller skydd mot åska. Kontrollera att anslutningskontakterna sitter ordentligt på slingan och att det inte glappar.

Kan inte parkoppla Automower?

Kontrollera Bluetooth-inställningarna i telefonen och i Automower® Connect-appen. ... Om den är parkopplad kopplar du bort klipparen från telefonen (se avsnittet Koppla bort Bluetooth-tillbehör) och sedan försöker du parkoppla enheten med klipparen igen genom att följa instruktionerna i Automower® Connect-appen.

Hur startar man en Husqvarna Robotgräsklippare?

Hur startar och stoppar jag Automower®? När systemet har installerats slår du på huvudbrytaren, trycker på START-knappen och stänger luckan till knappsatsen. Du stoppar maskinen genom att trycka på den stora STOP-knappen.

Hur hitta kabelbrott robotgräsklippare?

Det finns speciella instrument du kan köpa som kan felsöka och hitta avbrottet. Dessa kallas för kabelsökare. Du kopplar bort begränsningsslingan från laddstationen och kopplar istället in instrumentets tongenerator i slingans ena ände, samtidigt som du jordar en sladd från kabelsökaren.

Hur skarva Begränsningskabel?

När du ska laga avbrottet med skarvdon behöver du inte skala kabeländarna. Tryck bara ned ändarna i botten på skarvdonet och kläm ihop med t ex en polygrip eller större tång. Var noga med att den blå hylsan går ända ner i botten och att den inte sitter snett.

Hur söker man kabelbrott till robotgräsklippare?

Det finns speciella instrument du kan köpa som kan felsöka och hitta avbrottet. Dessa kallas för kabelsökare. Du kopplar bort begränsningsslingan från laddstationen och kopplar istället in instrumentets tongenerator i slingans ena ände, samtidigt som du jordar en sladd från kabelsökaren.

Hur hitta Guidekabeln?

Om din anläggning har en guidekabel ansluten, kan man börja med att koppla in en den ena klämman på den och håll den röda mot en av de andra slingkablarna. På så sätt kan du se om vilken sida av guidekabeln avbrottet är. Vill man slippa gräva helt skall du ha en Kabelbrottsdetektor Pro!

Hur byta kretskort laddstation Automower?

Lossa skruvarna på laddstationen ( sitter under locket) lyft varsamt av locket. Lossa kontakterna som sitter på kretskortet. Skruva bort kretskortet och byt till det nya. Sätt tillbaka kontakter och skruva fast allt.

Hur nära kan man lägga Begränsningskabel?

Placera begränsningskabeln ca. 30 cm från gräsmattans kant och se till att kabeln ligger stadigt med hjälp av märlorna. Inom loppet av några veckor kommer kabeln att vara helt överväxt och osynlig. Kabeln kan också grävas ner under gräsmattans yta.

Hur funkar Automower Connect?

Genom att lägga till klipparen i ditt Automower® Connect-konto med hjälp av mobilnätet säkerställer du att du har tillgång till och kan styra robotgräsklipparen när som helst och var som helst (så länge du har mobiltäckning). Du har alltid tillgång till alla funktioner i Automower® Connect-appen.

Hur kommunicerar Automower?

2 INTRODUKTION Automower GPS-kommunikationsenhet innehåller två huvudfunktioner; SMS-funktion och GPS-stöldskydd. SMS-funktionen ger möjlighet att kommunicera med Automower via SMS. På detta sätt kan man ändra inställningar samt starta/stoppa klipparen på distans.

Hur startar man en Automower?

Hur startar och stoppar jag Automower®? När systemet har installerats slår du på huvudbrytaren, trycker på START-knappen och stänger luckan till knappsatsen. Du stoppar maskinen genom att trycka på den stora STOP-knappen.

Hur startar man om en robotgräsklippare?

Starta upp din Husqvarna Automower® inför säsongen
 1. Starta med att kolla på anslutningskontakterna så att de är hela och rena.
 2. Sätt därefter i båda begränsningskablarna och guidekabeln i laddstationen.
 3. Koppla till sist på strömmen till laddstationen.
 4. Kontrollera lampan i laddstationen så att du har ett fast grönt ljus.

Hur söker man kabelbrott?

Ett kabelbrott kan hittas genom att använda ett sökverktyg eller med en manuell metod. Oavsett om verktyget används eller inte, så är grundtanken av steg för steg att dela upp slingan i halvor tills bara en liten sträcka gör skillnad mellan en fungerande slinga och en inte fungerande slinga.

Hur funkar Begränsningskabel?

Robotgräsklipparens begränsningskabel fungerar med andra ord som en signalkabel till roboten och används både som kantkabel och guidekabel. ... Kantkabeln eller avgränsningskabeln utgör som en inhägnad för robotgräsklipparen och formar det osynliga staketet till gräsklipparen.

Hur fungerar skarvdon?

När du ska laga avbrottet med skarvdon behöver du inte skala kabeländarna. Tryck bara ned ändarna i botten på skarvdonet och kläm ihop med t ex en polygrip eller större tång. Var noga med att den blå hylsan går ända ner i botten och att den inte sitter snett.

Hur mäter man slingan till robotgräsklippare?

Multimetermetoden. Har du tillgång till en multimeter med pipsignal eller ohmmeter kan du börja med att dra ur båda ändarna av begränsningskabeln i laddmaskinen och sätta mätinstrumentet över de båda trådarna. Multimetern visar lågt motstånd när kabeln är hel och oändligt motstånd när det är avbrott.