:

Vilken utbildning krävs för att bli besiktningsman?

Innehållsförteckning:

  1. Vilken utbildning krävs för att bli besiktningsman?
  2. Hur blir man besiktningsman för Överlåtelsebesiktning?
  3. Vad krävs för att bli Besiktningstekniker?
  4. Vad krävs för att öppna bilbesiktning?
  5. Vad kollas vid en husbesiktning?
  6. Vad gör en besiktningstekniker?
  7. Vad händer om man missar Besiktningsperioden?
  8. Vem utser besiktningsman i en generalentreprenad?

Vilken utbildning krävs för att bli besiktningsman?

Första steget för att bli av SBR godkänd besiktningsman inom entreprenadbesiktning är att ansöka om plusmedlemskap i SBR. Krav är att lägst ha en godkänd ingenjörsexamen, som ska ha avlagts vid en statlig, kommunal eller enskild teknisk läroanstalt. Det går också bra med en likvärdig utbildning.

Hur blir man besiktningsman för Överlåtelsebesiktning?

För att bli av SBR godkänd besiktningsman inom överlåtelsebesiktningsman krävs medlemskap i Överlåtelsebesiktningsgruppen. Kraven för att gå med i gruppen är följande: Plusmedlemskap i SBR. Genomgått SBRs kurs för överlåtelsebesiktning av fast egendom samt skrivit godkänd tentamen (giltig 2 år).

Vad krävs för att bli Besiktningstekniker?

Förkunskaper besiktningstekniker Vi ser helst att du har fullgjort gymnasieutbildning eller motsvarande inom fordonsteknik alternativt ett intresse för och viss kunskap om fordon vid avsaknad av gymnasiekompetens. Dessutom krävs grundläggande datakunskaper och B-körkort.

Vad krävs för att öppna bilbesiktning?

Vad krävs för att starta ett besiktningsföretag? För att få besikta fordon efter den krävs att företaget har en ackreditering. Företaget ansöker om ackreditering hos Swedac.

Vad kollas vid en husbesiktning?

Besiktningsmannen gör sedan en okulär besiktning där han eller hon använder sin syn, hörsel och lukt för att undersöka husets skick. Alla tillgängliga utrymmen och synliga ytor, som tak, väggar, golv och fasader ses över och besiktningsmannen antecknar sina observationer under tiden.

Vad gör en besiktningstekniker?

Det gör att det är viktigt med känsla för service samtidigt som man är noggrann. En besiktningstekniker arbetar med att kontrollera fordon så att de uppfyller de krav som ställs på dem vad det gäller säkerhet och miljö. Tekniska hjälpmedel, datautrustning, mätinstrument och verktyg finns som stöd i arbetet.

Vad händer om man missar Besiktningsperioden?

Körförbud. Om du inte besiktar fordonet i tid, får du automatiskt körförbud (så kallat inträtt körförbud). Fordonet får då bara köras kortast lämpliga väg till en verkstad för reparation och till besiktningsföretag för kontrollbesiktning, under förutsättning att fordonet är påställt.

Vem utser besiktningsman i en generalentreprenad?

Vid överbesiktning är tanken att båda parterna gemensamt ska utse en besiktningsman, eller att en nämnd vars sammansättning båda parter får vara med och bestämma om utser besiktningsmannen.