:

Hur länge måste räkenskapsinformation arkiveras?

Innehållsförteckning:

  1. Hur länge måste räkenskapsinformation arkiveras?
  2. Hur många år måste man spara räkningar?
  3. Hur länge ska man spara lönebesked?
  4. Var slänger man gamla räkningar?
  5. Hur länge ska Originalkvitton sparas?

Hur länge måste räkenskapsinformation arkiveras?

Dokument, mikroskrift och maskinläsbara medier som används för att bevara räkenskapsinformation ska vara varaktiga och lättåtkomliga. De ska bevaras fram till och med det sjunde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades (7 kap. 2 § BFL).

Hur många år måste man spara räkningar?

Du ska inte behöva spara kvitton i 30 år. Om du som privatperson har köpt en vara eller tjänst av ett företag, har företaget generellt rätt att kräva betalning i upp till tre år. Efter tre år preskriberas skulden och företaget kan inte längre kräva betalt av dig.

Hur länge ska man spara lönebesked?

Enligt Skatteverket bör du spara lönebeskeden i sex år, det vill säga under hela den tid som Skatteverket kan ändra din skatt. Med hjälp av lönebeskeden kan du också själv begära ändring (omprövning) om du upptäcker att något inte stämmer.

Var slänger man gamla räkningar?

Balarna skickas till ett pappersbruk som löser upp dem i vatten och sedan pressar pappersmassan till kartong som används till förpackningar som Cornflakes och mjölkpaket. Om du slänger pappret i ”Brännbart” på återvinningscentralen bränns ditt papper.

Hur länge ska Originalkvitton sparas?

När det gäller kvitton som först var i pappersform och sedan fotograferats eller skannats, måste även papperskvittot i original sparas i tre år. Papperskvittot får förstöras först från och med det fjärde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades.