:

Är lön en fast kostnad?

Innehållsförteckning:

  1. Är lön en fast kostnad?
  2. Hur räknar man ut den fasta kostnaden?
  3. Varför räknar man ut täckningsbidrag?
  4. Hur räknar man ut den kritiska volymen?

Är lön en fast kostnad?

Den fasta kostnaden är densamma oberoende av den producerade mängden. Exempel på fasta kostnader är lokalhyra och löner till tillsvidareanställd personal. En rörlig kostnad varierar med verksamhetsvolymen. Den förändras alltså när produktionsvolymen ökar eller minskar, till exempel materialkostnader.

Hur räknar man ut den fasta kostnaden?

Fast kostnad per styck, FK/st = FK ÷ q. Total kostnad, TK = FK + TRK.

Varför räknar man ut täckningsbidrag?

Totalt täckningsbidrag används för att ta reda på hur en viss produkt (ett täckningsbidrag) bidrar till att täcka företagets samkostnader. Samkostnader är, till skillnad från särkostnader, kostnader som är oberoende av vilka produkter som produceras, till exempel hyra av lokaler.

Hur räknar man ut den kritiska volymen?

Strikt definierat kan kritisk volym endast beräknas för företag som har en enda produkt. Men ett alternativ är att förutsätta en konstant mix mellan olika produkter. Därefter görs beräkningen av försäljningspris/st och rörlig kostnad/st för en korg med de olika produkter enligt antagen mix.