:

När får barn bestämma själva?

Innehållsförteckning:

  1. När får barn bestämma själva?
  2. Vad ska barn bestämma själva?
  3. Hur mycket får en 15 åring bestämma?
  4. Vad får barn bestämma vid skilsmässa?
  5. Vem räknas som Boendeförälder?
  6. Vad krävs för att man ska förlora vårdnaden?
  7. När kan man förlora vårdnaden?
  8. När gå över till varannan vecka?

När får barn bestämma själva?

Om det är dina föräldrar som inte kan komma överens om vart du skall bo och kanske till och med bråkar om vem som skall ha vårdnaden, säger regeln att man skall ”lyssna på barnet utifrån dess mognad”. Det betyder att man bör fråga barnet hos vem det vill bo vid ungefär 13 års ålder.

Vad ska barn bestämma själva?

Principen om barnets bästa Barnets bästa ska vara avgörande i alla beslut om vårdnad, boende och umgänge, 6 kap. 2a § FB. Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet ska det särskilt beaktas om barnet kan komma att utsättas för övergrepp, våld eller på annat vis fara illa.

Hur mycket får en 15 åring bestämma?

Du har rätt att tänka vad du vill, tro vad du vill och säga vad du tycker. Du har också rätt att vara med och påverka ditt liv. Därför måste de vuxna lyssna på dig och låta dig vara med och bestämma om saker som handlar om dig. Ju äldre och mognare du är, desto mer ska du vara med och bestämma.

Vad får barn bestämma vid skilsmässa?

–Ett litet barn kan få bestämma om det ska ha ost eller skinka på smörgåsen, men föräldrarna bestämmer att de ska äta frukost. På samma sätt sätter föräldrarna de yttre ramarna efter en separation men det lilla barnet behöver ta små vardagsbeslut: ”den här grejen tar jag med mig när jag åker till pappa”.

Vem räknas som Boendeförälder?

Vid gemensam vårdnad kan barnen bo växelvis, lika mycket hos båda föräldrarna. Om barnet bor mer hos en förälder räknas den föräldern som ”boendeförälder”. Den andra föräldern är ”umgängesförälder” i och med att barnet har rätt till umgänge med den förälder det inte bor hos.

Vad krävs för att man ska förlora vårdnaden?

En vårdnadshavare som kan förklaras som uppenbart olämplig som förälder riskerar att förlora vårdnaden. Det kan exempelvis röra sig om att föräldern har begått övergrepp mot barnet, har ett svårt missbruk eller på annat sätt brister allvarligt i sin omsorgsförmåga.

När kan man förlora vårdnaden?

En vårdnadshavare som kan förklaras som uppenbart olämplig som förälder riskerar att förlora vårdnaden. Det kan exempelvis röra sig om att föräldern har begått övergrepp mot barnet, har ett svårt missbruk eller på annat sätt brister allvarligt i sin omsorgsförmåga.

När gå över till varannan vecka?

Det kan till exempel vara varannan vecka eller med kortare intervaller om barnen är yngre än tre-fyra år. ... Om ni bor långt ifrån varandra är det inte möjligt att barnet bor lika mycket hos båda. Det är barnets bästa som ska styra. Boendet kan ibland behöva förändras över tid, beroende på exempelvis barnens ålder.