:

Var kan jag få en apostille?

Innehållsförteckning:

  1. Var kan jag få en apostille?
  2. Vad är en notarius publicus?
  3. Vad kostar en apostille?
  4. Vad är en apostille?
  5. Hur ser en Apostille stämpel ut?
  6. Vad kostar en Apostille?

Var kan jag få en apostille?

En apostille kan inte utfärdas av ambassaden, utan du behöver vända dig till Notarius Publicus i Sverige. En apostille-stämpel är ett intyg om att en namnteckning, ett sigill och/eller en stämpel på en svensk handling är äkta. I Sverige är det endast Notarius Publicus som har behörighet att utfärda apostille-stämpel.

Vad är en notarius publicus?

Notarius publicus är personer som har i uppdrag att hjälpa allmänheten med att kontrollera och intyga sanningen i olika uppgifter. Titeln är latin och betyder ungefär ”offentlig sekreterare”. För att kunna bli notarius publicus ska du ha avlagt juristexamen.

Vad kostar en apostille?

Apostille: 300:- (För handlingar som inte är utfärdade av myndighet tillkommer kostnad för legalisering) Legalisering av en namnteckning för privatperson: 200:- Ytterligare namnteckning på samma handling + 50:- / namn: 200:- plus 50 :- per namn.

Vad är en apostille?

Apostille är en auktoriserad stämpel på ett dokument som intygar att en signatur är äkta. Auktoriseringen är giltig i de länder som skrivit under konventionen om slopande av kravet på legalisering av utländska allmänna handlingar, Haag den 5 oktober 1961.

Hur ser en Apostille stämpel ut?

Hur ser en apostille ut? Apostille är egentligen en mall med standardiserad text där notarius fyller i uppgifterna från handlingen. Apostilletexten kan sitta på en riktig rektangulär stämpel eller på ett klistermärke och fyllas i för hand.

Vad kostar en Apostille?

Apostille: 300:- (För handlingar som inte är utfärdade av myndighet tillkommer kostnad för legalisering) Legalisering av en namnteckning för privatperson: 200:- Ytterligare namnteckning på samma handling + 50:- / namn: 200:- plus 50 :- per namn.