:

Vad har Sida för uppgift?

Innehållsförteckning:

 1. Vad har Sida för uppgift?
 2. Vad hette Sida innan?
 3. Vad hette Sida?
 4. Vad är en överdirektör?
 5. Vad tjänar en överdirektör?
 6. Vad är en biståndsgivare?
 7. Vilka länder får mest bistånd av Sverige?

Vad har Sida för uppgift?

Sida är Sveriges biståndsmyndighet. Vi arbetar för att minska fattigdom och förtryck i världen. I samarbete med organisationer, myndigheter och företag investerar vi i en hållbar utveckling för alla människor.

Vad hette Sida innan?

SIDA ersattes den av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida, Swedish International Development Agency), som bildades av en sammanslagning av SIDA, BITS, SwedeCorp och SAREC.

Vad hette Sida?

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida, Swedish International Development Cooperation Agency) är en svensk statlig myndighet under Utrikesdepartementet.

Vad är en överdirektör?

Överdirektören är generaldirektörens ställföreträdare och delar ansvaret för en effektiv kontroll av verksamheten. Generaldirektörens stab är ett administrativt och rådgivande stöd till generaldirektören samt överdirektören.

Vad tjänar en överdirektör?

Löneskillnader mellan män och kvinnor
ÅrMedellön kvinnorMedellön män
201570 700 kronor72 100 kronor
201673 700 kronor75 200 kronor
201775 800 kronor76 900 kronor
201888 600 kronor88 400 kronor

Vad är en biståndsgivare?

Bistånd och utveckling handlar om att göra det möjligt för människor att ta sig ur fattigdom och förbättra sin livssituation. Och om att öka demokrati och mänskliga rättigheter runt om i världen. Det finns två sorters bistånd. Humanitärt bistånd är det som syns mest och består av nödhjälp vid olika katastrofer.

Vilka länder får mest bistånd av Sverige?

De här länderna fick mest i bistånd av Sverige förra året:
 • Afghanistan - 877 miljoner kronor. Toppar listan på svenska biståndsländer. ...
 • Tanzania - 755 miljoner kronor. ...
 • Mocambique - 570 miljoner kronor. ...
 • Somalia - 544 miljoner kronor. ...
 • Palestina - 490 miljoner kronor.