:

Hur mycket är en Stödrätt?

Innehållsförteckning:

  1. Hur mycket är en Stödrätt?
  2. Vad kostar en Stödrätt?
  3. Vad innebär gårdsstöd?
  4. Vem kan söka gårdsstöd?
  5. Hur mycket är en Stödrätt värd?
  6. Hur fungerar gårdsstöd?
  7. Vem får gårdsstöd?

Hur mycket är en Stödrätt?

År 2020 var en stödrätt värd 129,82 euro.

Vad kostar en Stödrätt?

År 2020 var en stödrätt värd 129,82 euro.

Vad innebär gårdsstöd?

Gårdsstödet är ett stöd som syftar till att främja lantbruket. Det ska bidra till ökad konkurrenskraft och till att hålla landskapet öppet. Du kan bara söka gårdsstöd för jordbruksmark som du brukar och sköter.

Vem kan söka gårdsstöd?

Den som kan söka gårdsstöd är den som har rätt att använda marken, som ansvarar för driften och förvaltningen av marken den 15 juni och som redovisar marken i sin SAM‑ansökan.

Hur mycket är en Stödrätt värd?

År 2020 var en stödrätt värd 129,82 euro.

Hur fungerar gårdsstöd?

Gårdsstödet är ett stöd som syftar till att främja lantbruket. Det ska bidra till ökad konkurrenskraft och till att hålla landskapet öppet. Du kan bara söka gårdsstöd för jordbruksmark som du brukar och sköter. Som jordbruksmark räknas åkermark, betesmark och slåtteräng.

Vem får gårdsstöd?

Du måste ha minst 4 hektar jordbruksmark och stödrätter för minst 4 hektar i din ansökan den 15 april för att få gårdsstöd. ... Om du inte når upp till 4 hektar mark och stödrätter motsvarande minst 4 hektar mark senast den 10 maj får du inget gårdsstöd alls. Stödrätterna är inte knutna till ett visst skifte.