:

Har min sambo rätt till mitt hus?

Innehållsförteckning:

 1. Har min sambo rätt till mitt hus?
 2. Vad gäller vid separation hus?
 3. Vad ska jag betala som sambo i hus?
 4. Finns det några regler om bostäder i sambolagen?
 5. När gäller sambolagen hus?
 6. Vem har rätt till huset vid skilsmässa?
 7. Hur gör man för att köpa in sig i ett hus?
 8. Kan man tvingas sälja huset vid skilsmässa?
 9. Kan min sambo kasta ut mig hyresrätt?
 10. Vad gäller vid avhysning?
 11. Hur blir man delägare i ett hus?

Har min sambo rätt till mitt hus?

För att sammanfatta det hela lite kort så har din blivande sambo i nuläget eller vid en eventuell separation ingen rätt till din nuvarande bostad. Den utgör inte samboegendom och ska därför ej tas med i en eventuell bodelning.

Vad gäller vid separation hus?

Som sambo är huvudregeln att endast bostad och bohag, som ni har skaffat för att använda gemensamt, ska delas lika vid en separation. Detta oavsett vem av er som har köpt och betalat bostaden. En bostad som skaffades före samboskapet ska inte delas.

Vad ska jag betala som sambo i hus?

Exempelvis om din sambo köpte och har bott i huset innan han och du började bo ihop kommer bostaden inte bli gemensam samboegendom. ... Därför vore det rimligt att du enbart är med och betalar på driftkostnaderna för huset. Driftkostnaderna är ju det som utgör ”hyra” när en person äger en bostadsrätt.

Finns det några regler om bostäder i sambolagen?

Bostad och Samboegendom: Sambolagens bodelningsregler omfattar så kallad samboegendom. Samboegendom är bostad (exempelvis en villafastighet eller bostadsrätt) och bohag (exempelvis möbler och hushållsapparater) som införskaffats för gemensamt bruk.

När gäller sambolagen hus?

Sambolagen omfattar den bostad som du och din sambo har som er permanentbostad. Sambolagen innebär att värdet av en gemensamt införskaffad bostad ska delas lika vid en separation, oavsett vem som betalat mest. För att undvika detta skrivs samboavtal.

Vem har rätt till huset vid skilsmässa?

Normalt gäller att den som övertar bostaden (det vill säga får den på sin lott), ska ge den andra pengar eller annan samboegendom som svarar mot halva bostadens värde. Vem av er får bo kvar? Den av er, som bäst behöver villan, kommer bo kvar i den (16 § SamboL).

Hur gör man för att köpa in sig i ett hus?

Att köpa in sig i hus Det måste exempelvis upprättas en skriftlig handling som innehåller en överlåtelseförklaring och uppgift om köpeskilling och handlingen måste också skrivas under av båda parter. En delägare till en fastighet måste också enligt 20 kap JB ansöka om lagfart, det vill säga inskrivning av förvärvet.

Kan man tvingas sälja huset vid skilsmässa?

Eftersom er skilsmässa inte har gått igenom än kan din make inte tvinga fram en försäljning av bostaden utan ditt samtycke eller att han går till domstol. När skilsmässan har gått igenom blir samäganderättslagen tillämplig istället (1 §).

Kan min sambo kasta ut mig hyresrätt?

Du har enligt lag rätt att bo kvar i tre månader och din sambo kan alltså inte kasta ut dig hur som helst. Du och din sambo behöver inte avtala om det för att det ska gälla, men om det känns skönt för dig/er att ha det på papper så kan ni självklart skriva ett avtal som reglerar uppsägningstiden.

Vad gäller vid avhysning?

Det är Kronofogden som är behörig att avhysa en person, det vill säga att du bör inte göra detta själv vilket följer av 1 § lag om betalningsföreläggande och handräckning. Det du gör är att du begär handräckning hos Kronofogden via en blankett som finns på Kronofogdemyndighetens hemsida.

Hur blir man delägare i ett hus?

För att du ska bli delägare i fastigheten måste du därmed köpa in dig eller få fastigheten i gåvan – detta då du inte är ”skyddad” av sambolagen då lagen inte är tillämplig på fastigheten. För samägda saker som inte omfattas av sambolagen gäller istället lagen om samägande (se Jordabalken 4 kap 8 §).